Články odjinud

Kdybychom bojovali, nezaniklo by Československo? Historici by se Mnichovské dohodě nepodvolili

Kdybychom bojovali, nezaniklo by Československo?  Historici by se Mnichovské dohodě nepodvolili

Měli jsme se bránit? Ta slova s vykřičníkem i otazníkem na konci se objevují celých 80 let od podpisu Mnichovské dohody. Československo tehdy muselo potupně přijmout to, co mu nadiktovaly západní mocnosti společně s Hitlerem. Jak by to ale vypadalo, kdybychom se vzepřeli a pokusili se bojovat? A mohlo kvůli tomu po válce zaniknout Československo?

„Jsem si vědoma toho, že to hodnotím s odstupem a v pohodlí míru, ale můj názor je, že jsme měli bojovat. Nezachovali jsme se správně, lidé byli připraveni k válce. Můj dědeček, který mobilizoval, mi o tom vyprávěl. Šli tehdy s velkým nadšením do války, mysleli si, že se budou bít za republiku, ale nakonec odcházeli s pláčem. Samozřejmě nesmutnili všichni, někteří si oddechli a měli radost, že se boji vyhnou. Většina se prý ale zapojit chtěla,” vysvětluje pro INFO.CZ spisovatelka a badatelka Jitka Neradová.

„Jsou ideály, které mají větší hodnotu než fyzické přežití"

Situace v září 1938 byla skutečně napjatá. Bouře v pohraničí vrcholily, sudetoněmecké bojůvky Freikorps provokativně napadaly četníky i obyčejné Čechy. Dlouhodobí spojenci Československa Francouzi a Britové tlačili na prezidenta Edvarda Beneše, aby postoupil Adolfu Hitlerovi české pohraničí. 23. září přišel pokyn k všeobecné mobilizaci a země se začala chystat na válku. Do služby se měli dostavit všichni muži do 40 let.

„Pokud vývoj už dospěl tak daleko, že to bylo buď, anebo, měli jsme se bránit. Armáda byla připravena, národ rovněž. A ke slovu národ bych rád připomenul, že v jeho řadách stálo i třeba 8 000 členů německého demokratického polovojenského spolku sociálních demokratů Republikanische Wehr, nebo asi 20 000 německých členů v té době zcela internacionálně myslící KSČ. Kdo se ale bránit nechtěl, byla naše politická reprezentace, která to nechala zajít až takto daleko, a odmítla převzít zodpovědnost za vlastní činy několika let. Do roku 1935 byla podle názoru politiků největším nebezpečím možnost restaurace habsburské monarchie a největším nepřítelem Maďarsko. Tak byla zaměřena československá bezpečnostní politika, a skutečnost, že vývoj jde zcela jiným směrem, pochopili politici i bezpečnostní orgány velmi pozdě,” popisuje pro INFO.CZ historik Pavel Kmoch.

Mobilizace přišla ve 22:30. Muži, kterých se týkala, se k odvodu dostavili do několika málo hodin. Mobilizovaná armáda disponovala zhruba 1 200 000 vojáků, 400 tanky a tančíky nebo 70 obrněnými automobily. Ve srovnání s Německem byly její zdroje menší, nicméně předpokládalo se, že Němci by proti Československu nenasadili všechny dostupné síly, protože si zároveň museli hlídat západní hranici s Francií.

Porovnání armádPorovnání armádautor: INFO.CZ

„Můj osobní názor je, že jsme se přes všechno, co se v září 1938 událo a co nám hrozilo, bránit měli. Bránily se i národy mnohem slabší a hůře vyzbrojené, než jsme byli my. Přijmutí mnichovského diktátu skutečně, jak se říká, zlomilo našemu národu páteř. A ta bohužel ještě stále nesrostla,” vysvětluje pro INFO.CZ historik a badatel Pavel Šmejkal.

„Myslím si, že v roce 1938 Čechoslováci bojovat měli. Zároveň si ale uvědomuji, že situaci mohu hodnotit z osmdesátiletého odstupu, kdy vím, jak to dopadlo. Právě proto bych prezidenta Beneše a vládu rozhodně nenazýval zbabělci. Převzal jsem ale názor filozofa, matematika a dlouholetého vězně komunistického režimu Josefa Hoška, který říkal, že jsou ideály, které mají větší hodnotu než fyzické přežití,” potvrzuje archivář Vojtěch Šustek.

Vydrželi bychom asi jen pár týdnů. Ale s hlavou nahoře, tvrdí historici

Výhoda dnešního rozvažování je zřejmá - výsledek války známe. Pokud by tehdejší politická reprezentace věděla, jak se situace bude vyvíjet, možná by se rozhodla jinak. Tehdejší výhledy ale byly nejasné. Československo opustili tradiční západní spojenci a na pomoc byla ochotná přijít především Jugoslávie, kterou ale s Československem nepojila společná hranice, a také Rumunsko, které sousedilo malou částí hranic na Podkarpatsku.

Nejisté situace se navíc rozhodlo využít Polsko a Maďarsko a vznesli vůči Československu vlastní územní nároky. V této atmosféře politici rozhodli o tom, že se podvolí závěrům Mnichovské dohody a vzdají se 30 % území v pohraničí. Vojáci připravení k boji museli opustit pevnosti. Jak by to ale vypadalo, kdyby se Čechoslováci rozhodli bránit?

Československé opevněníČeskoslovenské opevněníautor: INFO.CZ

„Možná, kdyby Hitler narazil na odpor, stáhl by ocas mezi nohy a kňučel někde v koutě. Možná by více řval, ale na ozbrojený střet by si ještě netroufnul – německá armáda ještě stále nebyla dovyzbrojená a proti ní byla stále jedna z největších, nejlepších a nejvycvičenějších armád té doby. Možná by vyčkával, ale Československo by pokračovalo ve výstavbě opevnění, takže útok by byl s pokračujícím časem stále těžší. Kdyby však vypukla mezi Německem a Československem regulérní válka, možná by Hitlera od moci odstavili jeho vlastní generálové, kteří znali poměr sil lépe než on, který se neustále zaklínal prozřetelností. Ony by ty pevnosti a řopíky, byť nebyla linie kompletně dokončená, dokázaly postup leckde zadržet a útočníci by zřejmě dost „vykrváceli“, což by se v domácím mínění určitě obrátilo proti Hitlerovi, který do té doby vlastně nezakusil pocit prohry,” předpokládá Šmejkal.

Dá se předpokládat, že Hitler by se do konfliktu zřejmě pustil. Měl totiž připravený plán na obsazení Československa, Fall Grün. Ten sice nakonec po dobrovolném opuštění pohraničí nemusel využít, ale postupoval podle něj takřka stejně v březnu 1939 při okupaci Československa.

„Samozřejmě, že bychom to nevyhráli. Odolávali bychom pár týdnů, snad měsíc. Co by to změnilo? Z hlediska globálního nebo z hlediska Evropy těžko říct. Wehrmacht by byla oslabená ztrátami, politická situace by se vyhrotila. Spojenci by nás v tom nechali, světová válka by nezačala dřív, ale možná by začala později. Utrpěli bychom ztráty, těžko říct jak velké, a následná okupace by byla podstatně tvrdší. Německo by s poraženým Československem zacházelo podobně jako s poraženým Polskem. Vyhlazení národa by se asi nekonalo, ale protektorátní selanka politikou cukru a biče také ne. Ale změnilo by to jednu důležitou věc. Mohli bychom od té doby držet hlavu nahoře, být hrdí, že jsme se nedali, a dnes bychom nemuseli fňukat „oni nás zradili, oni nás přepadli, oni nás okupovali”. A to platí nejen pro rok 1938, ale i pro další osmičkové roky, které následovaly,” myslí si Kmoch.

Vojáci byli připravení bojovatVojáci byli připravení bojovatautor: Archiv Jaroslava Čvančary

Postoupením pohraničí ztratilo Československo nejen třetinu území a skoro pět milionů obyvatel, ale v podstatě darovalo německé armádě zbraně, které ji pomohly ještě posílit. Zbudované hraniční pevnosti byly totiž vyzbrojené a Wehrmachtu tak padly do klína například československé kulomety, ale i tanky. Rozkaz bojovat by tak neumožnil Němcům zmocnit se jich tak lehce.

„Jak by vypadalo samotné střetnutí je ve hvězdách. Takřka na 100 % je jasné, že bychom prohráli, protože by se k útoku nacistů časem přidali Poláci i Maďaři a Němci opravdu měli lepší letadla, která by mohla decimovat zázemí. Země by byla samozřejmě poničená bombardováním, spousta lidí by zemřela, ve své podstatě by to ale vedlo k tomu, že by se Hitler neměl kde dovyzbrojit kvalitními zbraněmi, které po okupaci Československa získal, zbrojovky by pro něj nevyráběly, protože by byly zřejmě zničené, a v případě následného globálního konfliktu by tak měli spojenci jednodušší práci, protože německé zbrojovky by nestačily doplňovat zásoby,” tvrdí Šmejkal.

Přišli by spojenci nakonec na pomoc?

Otázkou také je, jak by na ozbrojený odpor reagovala Francie a Spojené království. Mnichovskou dohodu totiž brali jako záruku míru, která podle nich měla v zárodku zastavit sílící hrozbu konfliktu s Hitlerem. Předpokládali, že české pohraničí mu bude stačit a nebude mít snahu překreslovat politickou mapu Evropy. Že se mýlili, zjistili až o půl roku později po okupaci Československa. Pokud by ale Československo odmítlo přistoupit na jimi nabízený kompromisní návrh, nejde určit, zda by při rozhoření konfliktu přišli na pomoc.

„Osobně se snažím věřit v lidské dobro a západní demokracii, a proto doufám, že by nás v tom při případném boji spojenci nenechali. Byť vím, že do války jít nechtěli, tak věřím, že kdyby viděli naše odhodlání a boj, tak by se přidali. Když začala druhá světová válka, tak Polákům také přišli na pomoc. Já myslím, že minimálně chvíli bychom se bránili a během té chvíle by si toho na Západě všimli a pomohli nám. Vyhlazení národa by snad nedopustili,” doufá Neradová.

„Československá armáda by určitě nebyla zcela zničená, dost podstatné části by se možná podařilo ustoupit na území spojenců, zřejmě do Rumunska, odkud by teoreticky mohla později pokračovat v boji po boku států, které by s Německem začaly válčit. A jakmile by se ve Velké Británii dostal k moci Churchill místo slabošského Chamberlaina, určitě by s Hitlerem bojoval, Francie by se pak s tím zřejmě „svezla“. S velkou pravděpodobností by totiž nebyla obsazena, protože na to by Německo patrně nemělo,” domnívá se Šmejkal

Po válce by možná vznikla čtyřfederace a nástup komunistů by nebyl tak snadný

Historici se většinou do uvažování „co by, kdyby” pouštějí poměrně neradi a přenechávají tyto úvahy tvůrcům takzvané kontrafaktuální historie. Pokud bychom ale chtěli úvahu o bránění hranic hnát do extrému, je možné uvažovat ještě nad jednou myšlenkou. Pokud by Československo neuposlechlo rad spojenců, nepřijalo by dle nich kompromisní dohodu a začala by bitva, která by se mohla přelít ve válku, došlo by po jejím skončení k obnovení Československa?

„Pokud bychom bojovali, možná by se časem přidaly i další státy. Ono vyhrožování, že bychom byli označeni za viníky války, by se po skončení bojů a podepsání příměří zřejmě nenaplnilo, protože by vyšlo najevo, že nepokoje v pohraničí byly uměle rozdmýchávány nacisty. Československo by podle mě zůstalo v původních hranicích, ale i s původním obyvatelstvem, protože by nedošlo k odsunu. Možná by byla ustanovena nějaká specifická federace, něco jako Česko-Sudetsko-Slovensko-Uhersko. Rozhodně by se však do Evropy nedostali bolševici! Komunisté by byli ve všech státech minoritní, zanedbatelnou politickou silou, která by se střídavě dostávala do parlamentů a zase by z nich vypadávala,” předpokládá Šmejkal.

„Obnova v historických hranicích v případě ozbrojeného odporu pravděpodobná je. Stejně tak je pravděpodobné, že by v národním povědomí převládlo hrdé vlastenectví nad uraženým šovinismem. A z tohoto důvodu si myslím, že by ani šance místních komunistů na převzetí moci nebyly tak velké. Vliv a zájmy Sovětů na vybudování satelitního impéria ovšem podceňovat nelze, to by se asi nezměnilo, a následky jeho velmocenské imperiální politiky by se tedy možná mnoho nelišily od toho, co známe. Ale to už se opravdu pohybujeme na půdě obrovských spekulací. Uzavřu to tedy myšlenkou, že to, co se stalo, víme, a nezbývá, než jednat tak, aby se nestalo příště něco podobného,” dodává Kmoch.

Prostor pro domněnky je značný a dilema, zda jsme se měli tehdy bránit, rezonuje okolo výročí Mnichovské dohody každý rok. Spekulace a přemítání se přitom nemusí týkat jen skutečnosti, zda se měli Čechoslováci postavit na odpor, ale také zda se mohli vyhrocení situace v roce 1938 úplně vyhnout.

„Podle mě nám tehdy chyběl nějaký silný diplomat, který by se vzepřel a dokázal by přimět ostatní, že je nutné dál společně jednat. Mohlo by to dopadnout jinak. Beneš byl zejména v mládí diplomat par excellence a nechápu, proč to vzdal. To, že se mu někteří snaží přisoudit nějaké vizionářství, jako že věděl, že když Mnichov teď přijme, tak Československo po válce nezanikne, mi přijde přitažené za vlasy. Podle mě to zkazil a zopakoval to i za dalších deset let. Já si myslím, že kdyby nebyl prezidentem, ale zůstal by „jen“ diplomatem, možná by se choval a rozhodoval jinak. Těší mě ale, že jsme se narodili v etapě dějin, kdy tyto věci nemusíme řešit. Můžeme o nich polemizovat, diskutovat a mít svá vyhraněná stanoviska, ale je otázka, zda bychom je měli, i kdybychom žili tenkrát,” dodává Neradová. 

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818