Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Konec selfie tyčí a vysedávání u památek. Italským městům došla trpělivost s turisty a drsně zakročila

Konec selfie tyčí a vysedávání u památek. Italským městům došla trpělivost s turisty a drsně zakročila

Nesmíte fotit, jíst ani pít – sada nových nařízení italského Milána je namířená přímo proti turistům. Zdejšímu starostovi totiž došla trpělivost s těmi, kteří se ve starobylém městě chovají bezohledně a ničí cenné památky. Podobná nařízení na letní sezónu zavedla i další italská města.

Radním Milána začalo vadit, jak se chovají turisté, kteří si často přímo u významných památek rozloží občerstvení a začnou třeba na schodech svačit. Mnoho z nich pak odpadky i skleněné lahve nechá volně ležet a pamětihodnosti jsou tak obklopené špínou. Proto zavedli ve městě nové zákazy.

Nařízení platí v Miláně od 14. července a trvat by měla podle webu The Independent až do 13. srpna, není ale prý vyloučené, že je starosta ještě prodlouží. Právě kvůli nim nesmí nyní místní ani turisté v centru města „držet, nosit nebo odkládat na zem jakýkoli typ skleněných lahví, plechovky a selfie tyče“. Radní si posvítili také na pojízdné stánky s občerstvením. Ani ty nyní nesmí na veřejných místech svůj sortiment prodávat.

Milán tak kopíruje už dřívější zákazy některých dalších italských měst. Například ve Florencii od května pravidelně stříkají v době oběda na schody kostelů vodu. Chtějí tímto způsobem zabránit turistům, aby v okolí památek vysedávali a odhazovali tu odpadky.

V Římě přistoupili k jinému razantnímu řešení a zakázali tam pít a prodávat v noci na veřejných místech alkohol. Omezení má platit až do 31. října. Další zákaz ve věčném městě zase omezuje sezení a koupání ve fontánách, kterých je v Římě asi 40. Je také striktně zakázané do nich vhazovat mince. Jedinou výjimku dostala Fontána di Trevi. Podle tradice se totiž ten, kdo do fontány minci hodí, do Říma ještě někdy vrátí. A to zřejmě Římané, kteří z velké části žijí i z turismu, potřebují. 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1