Kvůli pesticidům zmizela třetina některých druhů ptáků. „Situace je katastrofální,“ tvrdí vědci

ekb

22. 03. 2018 • 06:15

Máte pocit, že v přírodě slyšíte prozpěvování a štěbetání ptáků stále míň? Není to jen váš dojem. Populace ptáků totiž rapidně klesá – například na francouzském venkově se jejich počet za posledních patnáct let snížil o třetinu, v některých případech to jsou dokonce dvě třetiny. Podle výzkumů je důvodem rozsáhlého vymírání nedostatek hmyzu, kterým se ptáci živí. Vědci tak přináší další důkaz o tom, jak moc konání člověka ničí přírodu kolem nás.

„Situace je katastrofální,“ popisuje kritickou situaci Benoit Fontaine – biolog a spoluautor jedné ze studií, které na systematický úhyn ptáků upozorňují. „Z naší krajiny se stává skutečná poušť,“ uvádí ve zprávě vydané Národním centrem pro vědecký výzkum.

Třetinový úbytek vědci vypozorovali u druhů, jako je pěnice hnědokřídlá, strnad zahradní nebo skřivan polní. Populace stěhovavých zpěvních ptáků se však snížila dokonce o 70 procent.

Za neúprosným úhynem ptáků, který se podle vědců „blíží ekologické katastrofě“, stojí intenzivní používání pesticidů, především na polích s pšenicí nebo kukuřicí. Problémem přitom není otrava ptáků, ale nedostatek potravy, kterým se hmyz živí. S úbytkem hmyzu pak z přírody mizí i ptáci.

Úbytek hmyzu však není jen problém Francie, ale celé Evropy. Podle nedávné studie se počet létajícího hmyzu snížil až o 80 procent. „Dokud situace ještě není nezvratná, všichni aktéři zemědělského sektoru musí společně pracovat na změně svých postupů,“ říká podle britského deníku The Guardian Fontaine.

SDÍLET