Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Mají potvrdit jejich bělošskou nadřazenost. Většinu rasistů ale výsledky genetických testů zklamou

Mají potvrdit jejich bělošskou nadřazenost. Většinu rasistů ale výsledky genetických testů zklamou

Mezi zastánci nadřazenosti bílé rasy ve Spojených státech se v poslední době šíří nový trend. Nechávají si testovat své geny, aby měli důkaz, že jejich předkové byli bílí Evropané, v ideálním případě s blankytnýma očima a blonďatou čupřinou. Většinu ale výsledky nepotěší. Čistě bíle Evropských je jen asi třetina z nich, informuje server Stat News s odkazem na novou studii. Ve snaze vyrovnat se s neradostnou zprávou se zklamaní rasisté často uchylují k absurdním myšlenkovým konstrukcím. 

Publikum, hosté i moderátorka brečeli smíchy. Když se před několika lety dozvěděl americký zastánce ultrapravicové scény Craig Cobb v živém televizním přenosu svůj původ, bylo o zábavu postaráno. Tím spíš, že mu informace o jeho předcích řekla černošká moderátorka Trishy Goddardová. „Takže Craigu, jste z 86 procent Evropan a ze 14 procent subsaharský Afričan,“ oznámila mu vesele Trisha a chtěla si s ním plácnout. „Počkejte chvíli, počkejte chvíli,“ blekotal Cobb. „To je jenom statistický šum," doufal xenofob a vymýšlel přitom nové termíny. Nebylo mu to nic platné. „Zlato, prostě v sobě máš malého černouška,“ natřela mu pravdu v celé její barevnosti moderátorka.

Od té doby se Cobb snažil svůj původ „očistit“, což se mu nakonec podařilo. Genetickým testováním zároveň spustil lavinu těchto testů mezi americkými xenofoby, přiznivci Ku Klux Klanu, rasisty, zastánců nadřazenosti bílé rasy a příznivců směru alternativní pravice. Ti všichni chtějí vědět, zda jsou dostatečně bílí, dostatečně Evropští. Tento trend se ještě více rozšířil se zlepšením dostupnosti služeb genetického testování. Nyní již není nutné chodit do laboratoří – Američané si mohou za necelých 200 dolarů nechat dovézt odběrnou nádobu, do které vloží svůj genetický materiál – nejčastěji sliny, a do dvou měsíců se dozví výsledek.

Přibližně třetina lidí se dozví, že v sobě má „čistou evropskou krev,“ vyplývá ze závěrů sociologické studie „Když genetika zpochybní ideologii rasisty: Genetické testování původu mezi bílými nacionalisty“ Aarona Panofskyho a Joan Donovanové, která zatím prochází recenzním řízením a nebyla zveřejněna.

Nacionalisté testy v případě nepříznivých výsledků odmítají přijmout. Tvrdí, že jejich vlastní znalost genealogie je přednější, než výsledky nějakého pochybného testu založeného na údajně nepřesných metodách. „Hovoří o zrcadlovém testu. Tvrdí, že když si stoupnou před zrcadlo, tak nevidí Žida. Tím pádem je vše v pořádku,“ vysvětluje jejich přístup Panofsky.

Další zklamaní nacionalisté po obdržení nepříznivého výsledku tvrdí, že genetické testy pouze představují konspiraci Židů, kteří se snaží zmást pravé bílé Američany ohledně jejich historického původu. 

Jiní na to jdou přes vědu. Jsou přesvědčeni, že měření je od základu zkreslené, protože v databázích testovacích společností je nepřesně zastoupený genetický mix Američanů. Proto se následně zkouší testovat i u jiných společností a snaží se dosáhnout co „nejbělejšího“ výsledku. To se jim, podobně, jako nakonec i Craigu Cobbovi, může podařit. Třeba Cobb ve finále nalezl společnost, která jej dokázala otestovat jako z 97 procent Evropana.

Že jsou schopnosti testovacích firem omezené přiznávají i vědci. „Tyto společnosti bývají spolehlivé z pohledu identifikace genetických variant. Jejich interpretace z pohledu zdravotních rizik nebo historických předků už je ale jiný příběh,“ tvrdí Scott Roberts, profesor na michiganské univerzitě. „Věda je v těchto oblastech často ještě mírně zmatená a její výstupy tak mohou být zavádějící,“ dodává.

Panofsky a Donovanová zkoumali genetickou studii z pohledu sociologie, prostřednictvím nacionalistického diskuzního serveru Stormfront. Právě na něm totiž často sdílejí jeho uživatelé výsledky svých bělošských testů. Oba vědci docházejí k paradoxnímu závěru. I když ve většině případů zastáncům nadřazenosti bílé rasy vyjde, že v sobě mají alespoň část neevropských genů, k jejich přijetí do sociální skupiny extrémní pravice to nijak nevadí. Pozornost komunity se naopak do značné míry soustředí na to, aby nepříjemné výsledky testů jednotlivců zpochybnili.

Jeden z nejparadoxnějších vzorců vysvětlení, na který během svého výzkumu vědci narazili, byl omluvný argument. Zastánci nadřazenosti bílé rasy tvrdili, že kvůli tomu, že v sobě mají i část afrických genů, je jejich bílá komunita již dostatečně různorodá. Není tak údajně třeba nadále tuto diverzifikovanost dále prohlubovat tím, že by byli nuceni žít v kontaktu s osobami jiné pleti.

Autoři svou studii prezentovali před několika dny v kanadském Montrealu. Načasování vzhledem k rasovým událostem v americkém Charlottesville, kde během rasových nepokojů zahynula jedna žena, bylo však náhodné.

 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1