Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Máte lepší sluch než lidé ve vašem okolí? Možná trpíte duševní chorobou, ukázala studie

Máte lepší sluch než lidé ve vašem okolí? Možná trpíte duševní chorobou, ukázala studie

Mít mimořádně dobrý sluch by si přál každý, podle nejnovější studie britských vědců to ale v některých případech zas taková výhra být nemusí. Lidé, kterým nedělá problém konverzace v přeplněném, hlučném baru, totiž podle odborníků z University College London a Durham University pravděpodobně slyší hlasy v hlavě a trpí duševními nemocemi, jako je schizofrenie nebo bipolární porucha. 

Podle experimentů britských vědců dokážou tři ze čtyř lidí, kteří v hlavě slyší neznámé hlasy, rozluštit nesmyslnou větu zkreslenou počítačem. Potvrdily to testy za použití magnetické rezonance, podle kterých byla část mozku, která je zodpovědná za naslouchání a věnování pozornosti okolí, výkonnější a reagovala lépe u lidí, kteří slyší imaginární hlasy.

Autoři studie, kterou publikoval magazín Brain, provedli testy na celkem 17 lidech, kteří trpí halucinacemi, a na 17 „zdravých“ lidech. Lékaři je přitom nechali naslouchat sinusové vlny připomínající jazyk mimozemšťanů, které většina lidí není schopná rozluštit – lidem trpícím halucinacemi se to podařilo ze 75 procent a zároveň rychleji než druhé skupině, která byla úspěšná jen ze 47 procent.

Lékaři si od výsledku průzkumu slibují, že jejich objev vzájemného propojení mezi problémy s halucinacemi a mimořádným sluchem může v budoucnu vést ke zlepšení léčby některých duševních nemocí. Britský server The Telegraph přitom upozorňuje, hlasy v hlavě slyší asi 15 procent populace, ne u všech to je ale známka duševní nemoci, jako je právě schizofrenie nebo bipolární porucha. 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1