Články odjinud

Muž mnoha jmen i žen a svůdník par excellence. Před 220 lety zemřel Casanova, připomeňte si jeho příběh

Muž mnoha jmen i žen a svůdník par excellence. Před 220 lety zemřel Casanova, připomeňte si jeho příběh
 

Italský spisovatel, volnomyšlenkář, svůdník a dobrodruh Giacomo Girolamo Casanova, který zemřel před 220 lety, 4. června 1798, v Duchcově, byl mužem mnoha jmen i žen. Jeho přesné jméno se nedá zjistit z žádných materiálů, ve svých Pamětech uvedl přes 130 žen, s nimiž se během života intimně sblížil. Konec života prožil Casanova v ústraní jako knihovník v šlechtických službách na duchcovském zámku hraběte Valdštejna.

Život benátského rodáka měl k nudě daleko: byl například knězem, vojákem, nějakou dobu se živil i jako houslista v orchestru. V Paříži se seznámil s madame Pompadour a od ministra financí dostal povolení ke zřízení loterie, v Postupimi si získal přízeň pruského krále Bedřicha II., v ruské říši zase carevny Kateřiny Veliké. Vedle toho byl uvězněn v Benátkách i ve Španělsku, byl vypovězen z Turína, Florencie i Vídně a musel tajně uprchnout ze Stuttgartu či z Londýna.

Casanova neproslul jen jako skvělý společník (i v kruzích nejvyšších), byl též horlivým spisovatelem a dramatikem. A zatímco o jeho sexuálních statistikách někteří historici pochybují, všichni se shodují v tom, že měl nadprůměrně široký rozsah vědomostí a byl bystrým pozorovatelem své doby.

 

Články odjinud