Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Muž mnoha jmen i žen a svůdník par excellence. Před 220 lety zemřel Casanova, připomeňte si jeho příběh

Muž mnoha jmen i žen a svůdník par excellence. Před 220 lety zemřel Casanova, připomeňte si jeho příběh
 

Italský spisovatel, volnomyšlenkář, svůdník a dobrodruh Giacomo Girolamo Casanova, který zemřel před 220 lety, 4. června 1798, v Duchcově, byl mužem mnoha jmen i žen. Jeho přesné jméno se nedá zjistit z žádných materiálů, ve svých Pamětech uvedl přes 130 žen, s nimiž se během života intimně sblížil. Konec života prožil Casanova v ústraní jako knihovník v šlechtických službách na duchcovském zámku hraběte Valdštejna.

Život benátského rodáka měl k nudě daleko: byl například knězem, vojákem, nějakou dobu se živil i jako houslista v orchestru. V Paříži se seznámil s madame Pompadour a od ministra financí dostal povolení ke zřízení loterie, v Postupimi si získal přízeň pruského krále Bedřicha II., v ruské říši zase carevny Kateřiny Veliké. Vedle toho byl uvězněn v Benátkách i ve Španělsku, byl vypovězen z Turína, Florencie i Vídně a musel tajně uprchnout ze Stuttgartu či z Londýna.

Casanova neproslul jen jako skvělý společník (i v kruzích nejvyšších), byl též horlivým spisovatelem a dramatikem. A zatímco o jeho sexuálních statistikách někteří historici pochybují, všichni se shodují v tom, že měl nadprůměrně široký rozsah vědomostí a byl bystrým pozorovatelem své doby.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1