Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Nacistická munice tráví ryby v Baltském moři. Jejich rakovina ohrožuje i člověka

Nacistická munice tráví ryby v Baltském moři. Jejich rakovina ohrožuje i člověka

Německý vědecký tým odhalil vyšší míru výskytu rakoviny mezi rybami v Baltském moři. Domnívá se, že souvisí s municí svrženou do vody na konci druhé světové války. Ta ohrožuje nejen ryby, ale i člověka.

Tým z Thünen Institute of Fishing Ecology prezentoval své závěry na konferenci v německém Rostocku. Zjistil, že mezi platýsem žijícím u pobřeží nedaleko města Kiel je 25procentní výskyt rakoviny. Ryby z jiných lokalit Baltského moře přitom mají jen pětiprocentní nemocnost.

Vědci se domnívají, že k vyšší míře výskytu rakoviny vede munice, kterou spojenci po porážce nacistického Německa shodili do moře. Na dně Baltského a Severního moře leží až 1,6 tuny válečných zbraní.

Přestože se většinou jednalo o konvenční zbraně, asi 40 tisíc tun obsahovalo i chemikálie. Nejčastěji mezi nimi byl hořčičný plyn, fosgen nebo arsen.

Moderní technologie sice umí nebezpečí chemikálií omezit, jenže to vyžaduje investice ze strany vlád. Ty se k problému ale zatím stavěly zády.

„Vlády a vojska si myslí, že je finančně výhodnější je tam nechat. Slaná mořská voda pomůže chemikálie rozložit. Ale to není pravda,“ tvrdí Diana Pyriková z organizace Mezinárodní dialog pro podmořskou munici.

Nemocné ryby jsou potenciálně nebezpečné i pro člověka. Platýs je stále oblíbenějším jídlem a skrze něj se tak škodliviny dostávají i do lidského těla. Vědci varují, že ačkoli jsou jejich závěry zatím předběžné, úniky chemikálií z munice budou zřejmě větší, než se původně předpokládalo.

Že zbraně z druhé světové války jsou problém, potvrzují i další výzkumníci. Tým z University v Kielu odhalil v mušlích, které rostly kolem zrezivělé munice, zvýšené hladiny TNT. Právě to může vést k onemocnění rakovinou.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1