Nejen auta. Na znečištění ovzduší se dle nové studie podobnou měrou podílejí i parfémy a mýdla | info.cz

Články odjinud

Nejen auta. Na znečištění ovzduší se dle nové studie podobnou měrou podílejí i parfémy a mýdla

Sotva se lidstvo zaměřilo na omezování škodlivin z dopravy, odkrývá se další hrozba, která výrazně napomáhá zhoršovat ovzduší. Podle nové studie jsou zdrojem znečištění výrobky, které lidé používají denně. Mýdla, barvy, ale i parfémy v některých místech na světě už kvalitu vzduchu dle vědců zhoršují stejnou měrou jako provoz automobilů na fosilní paliva.

Znečištění ovzduší je dle expertů pátým nejrizikovějším faktorem, který ohrožuje zdraví lidí. Každý rok kvůli nemocem, které se kvůli zhoršené kvalitě vzduchu objevují, zemře jen ve Velké Británii až 40 tisíc lidí. Vlády se proto dlouhodobě snaží zatížení přírody snižovat omezováním automobilové dopravy. Vědci ale nyní zjistili, že vzduch ovlivňuje i používání chemických prostředků, u kterých by to možná málokdo čekal.

„Tím, že se doprava stává čím dál čistější, stávají se tyto další zdroje znečištění čím dál důležitější,“ potvrzuje pro list The Independent Brian McDonald, který pracuje pro Národní oceánskou a atmosférickou správu (NOAA) a je jedním z autorů studie. Přestože množství znečištění se dle poslední studie organizace Defra snižuje, jsou to právě další a méně zjevné zdroje znečištění, které nyní budou důležité.

Mezi rizikové faktory, které by nyní měla společnost sledovat, patří například pesticidy, barvy, čisticí potřeby i kosmetické výrobky. Všechny se podílejí na ovlivňování ekosystému prostřednictvím uvolňování těkavých organických látek (VOC), které vedou k vytváření škodlivého přízemního ozonu, který škodí lidským plicím.

Podle McDonaldova týmu výrobky uvolňující VOC se nyní podílejí v některých místech na znečištění ovzduší stejnou měrou jako provoz automobilů. Důvodem je dle expertů rozdílné využití. Zatímco paliva se skladují v uzavřených nádobách a VOC v nich se spaluje kvůli získání energie, těkavé škodlivé látky obsažené například v parfémech jsou přímo vytvořeny k tomu, aby se vstřikovaly do ovzduší.

Výjimečná situace, která by mohla předznamenat vývoj také na dalších místech, nastala dle výzkumníků v Los Angeles. Zde už dle měření došlo k výrazné změně, protože množství škodlivin uvolněných do atmosféry používáním chemických produktů je zde vyšší než množství zplodin z automobilové dopravy.

„Tento výzkum je užitečný z toho důvodu, že do diskuse o znečišťování ovzduší bychom měli zahrnovat všechny zdroje škodlivin a nejen automobily, které jsou jen jedním z faktorů,“ uvádí specialista na dýchací ústrojí Anthony Frew. Zájmem expertů je dle jejich vlastních slov také vzbudit zájem o to, jak vyrábět prostředky pro domácnost z méně škodlivých látek.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud