Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Osidlování Marsu je životu nebezpečné. Při letu na rudou planetu hrozí velké riziko vzniku rakoviny

Osidlování Marsu je životu nebezpečné. Při letu na rudou planetu hrozí velké riziko vzniku rakoviny
Hned několik vesmírných agentur a soukromých společností vede závod o vyslání člověka na Mars. Podle vědců se ovšem noví kolonizátoři budou muset potýkat s většími riziky, než se počítalo. Pro dlouhodobý pobyt ve vesmíru je velkým problémem zejména vesmírné záření, které způsobuje rakovinu. Oproti pobytu uvnitř magnetického pole země je riziko vzniku této nemoci ve volném vesmíru až dvojnásobné

Vesmírné záření se skládá z částic s vysokou energií, které proudí od Slunce a dalších zdrojů mimo naši galaxii.  
Ty se přes nukleotidy dostávají do lidské DNA, kde mohou porušit jejich strukturu a tím vést k mutaci a následnému vzniku rakoviny. Zatímco doposud měli odborníci za to, že buňky mutují jen při přímém zasažení radiací, nový výzkum ukazuje, že riziko rakoviny se zvyšuje také pro sousední buňky. Napadená tkáň totiž infikuje i své okolí. Tím pádem vzniká dominový efekt, který může mít pro člověka fatální následky.  
Pomocí dnes známých metod nelze pronikání nebezpečného záření zcela zabránit. Maximálně je možné omezit rizika. Problémem je navíc také fakt, že astronauti by na rudé planetě v případě úspěšného výsadku zůstali několik měsíců, což už je doba, kdy je riziko poškození buněk značné. Kolonizátorům příliš nepomohou ani silné skafandry. 
 
Vývoj technologií potřebných pro výlet na Mars se tedy bude muset zaměřit kromě jiného také na zkonstruování zcela nového obleku, který by rizika kosmického záření eliminoval na minimum. Skafandry, které kosmonauti v současné době používají, nejsou na takovou misi stavěny.

 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1