Posílal Brňáky do koncentráku, židy vraždil. Za smrt tisíců lidí dostal sedm let vězení | info.cz

Články odjinud

Posílal Brňáky do koncentráku, židy vraždil. Za smrt tisíců lidí dostal sedm let vězení

Po hříchu přijde spravedlivý trest. V tuto jistotu doufají nejen věřící, ale snad všichni, kterým je ublíženo, aniž by se mohli bránit. Co když se ale někdy spravedlivé odplaty nedočkají? Za druhé světové války možná Češi doufali, že po jejím skončení dopadne trest na všechny nacisty a jejich přisluhovače, kteří ztrpčovali život odbojářům i obyčejným lidem. V mnoha případech ale čekali marně. Za své zločiny v protektorátu bylo odsouzeno jen necelých 36 % velitelů zdejších služeben gestapa. Mnozí navíc od soudů odešli navzdory tisícům zmařených životů jen se směšně nízkými tresty. To byl případ i Günthera Herrmanna, který velel řídící úřadovně gestapa v Brně.

Günther Herrmann, který se narodil 15. září 1908 v Mündenu, patřil mezi typické představitele velitelského sboru gestapa. Byl to mladý a ideologicky upevněný nacista, který vystudoval práva. Přesně tyto atributy byly podle šéfa tajné státní policie Heinricha Himmlera ideální pro zastávání vedoucích pozic v nacistickém policejním aparátu.

„Herrmann v únoru 1935 nastoupil ke gestapu, dokonce přímo k berlínské ústředně. Tou dobou již byl členem NSDAP (Poznámka: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Národně socialistická německá dělnická strana), do které vstoupil 1. května 1933, tedy po uchopení moci nacisty. Následně vstoupil do SA (Poznámka: Sturmabteilung, útočné oddíly), kde vydržel až do června 1935. Poté, co význam této organizace po Noci dlouhých nožů poklesl, jako správný kariérista pochopil, že v pracovním postupu mu pomůže spíše členství v SS (Poznámka: Schutzstaffel, ochranný oddíl), kam následně přestoupil,“ vysvětluje pro INFO.CZ historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Zumr.

První velitel brněnského gestapa ovládal nacisty na celé Moravě

Po několika měsících v Berlíně se Herrmann dostal následně do Kielu, kde pracoval jako zástupce vedoucího zdejší služebny a na konci roku 1935 byl pověřen vedením gestapa v Kasselu ve středním Německu, kde s krátkými přestávkami působil až do roku 1939. Mezitím se ovšem aktivně účastnil obsazování českého pohraničí.

„Po anšlusu Rakouska byl přiřazen do štábu místního náčelníka bezpečnostní policie a SD a během okupace československého pohraničí velel operačnímu oddílu bezpečnostní policie, který mířil do Opavy, kde následně řídil výstavbu místního gestapa. Po splnění tohoto úkolu se vrátil do Kasselu, nicméně v březnu 1939 byl jmenován velitelem operačního oddílu, který při okupaci postupoval do Prahy,“ upřesňuje Zumr.

V Praze zůstal Herrmann až do začátku června 1939 a poté se přesunul do Brna, kde se stal vedoucím zdejšího nového gestapa, které se stalo záhy řídící úřadovnou, do jejíž kompetence spadaly i služebny v Hranicích, Jihlavě, Kroměříži, Olomouci, Prostějově, Ostravě, Uherském Hradišti, Vsetíně, Zlíně a krátce také v Hodoníně.

Günther HerrmannGünther Herrmannautor: ABS/Fond 325 (fond Správa vyšetřování StB – Stíhání nacistických válečných zločinců), sign. 325-1-6; sign. 325-7-7

Ani brněnští gestapáci se neostýchali bít zadržené. S oblibou je přivazovali na „houpačku“

 „Během Herrmannovy služby v Brně zdejší gestapo sídlilo nejprve v budově Zemské školní rady na Mozartově ulici 3. Kapacita objektu však záhy přestala dostačovat. Herrmann proto využil uzavření českých vysokých škol 17. listopadu 1939 a nechal svoji úřadovnu na konci roku 1940 přestěhovat do budovy Právnické fakulty Masarykovy Univerzity. Šlo o moderní budovu nacházející se nedaleko centra města v ulici Veveří 70. Němci zabrali i Kounicovy koleje, ze kterých se stala největší věznice brněnské řídící úřadovny,“ dodává historik.

Brněnští gestapáci se stali obávanými nepřáteli jihomoravských odbojářů. Zdejší úřadovna totiž měla k dispozici velké množství zaměstnanců a byla čtvrtou největší úřadovnou gestapa v celé třetí říši včetně podrobených území. A ani zde se nacisté neštítili používat proti zadrženým násilí a v případě potřeby z nich žádané přiznání – ač bylo pravé, nebo domnělé – klidně vymlátit.

I takto vypadaly výslechy gestapaI takto vypadaly výslechy gestapaautor: Archiv Jaroslava Čvančary

„Postupně byly během výslechů zaváděny stále brutálnější metody. Ty spočívaly jednak v nadávkách, hrozbách a různém ponižování vězňů. Pokud vyslýchaný nespolupracoval, následovaly kopance, bití pěstmi, obuškem či jinými nástroji, pálení cigaretami a podobně. Někdy byl vězeň donucen dělat dřepy až do úplného fyzického zhroucení. Velmi obávanou se stala takzvaná Stalinova houpačka. (…) Vězeň byl spoután pouty do kozelce a mezi ruce a nohy byla prostrčena hůl. Pak byl vězeň pověšen mezi dva stoly tak, že se houpal. Toto ovšem nestačilo a vězeň byl v této pozici ještě různými způsoby bit a kopán,“ popisuje trýznivé mučení v knize Brněnské gestapo historik Vladimír Černý.

Převeleli ho do Berlína, rodinu ale nechal v Brně

Herrmann působil v Brně až do konce února 1941, tedy necelé dva roky. „Za dobu jeho úřadování byly zatčeny tisíce osob. Stovky z nich poslal do koncentračních táborů. Obzvlášť těžce byla zatýkáním gestapa postižena vojenská odbojová organizace Obrana Národa. Herrmannovým mužům se podařilo zlikvidovat celé moravské zemské vedení organizace a zatknout i jejího vedoucího generála Bohuslava Všetičku,“ dodává Zumr.

Za dobu Herrmannovy služby v jihomoravské metropoli se ale několikrát ze svého působiště musel na delší dobu vzdálit. Doufal totiž, že ho přeloží do nějaké exotičtější země.

„Nejprve od září do října 1940 absolvoval koloniální kurz na důstojnické škole bezpečnostní policie a SD v Berlíně-Charlottenburgu. Následně se ještě v listopadu a prosinci zúčastnil kurzu na koloniální škole v italském Tivoli. Kurzy měly sloužit k vycvičení vedoucích kádrů pro nasazení v koloniích. Po porážce Francie byli totiž nacisté v euforii a předpokládali, že budou obsazovat některé britské a francouzské kolonie a potřebovali si proto zajistit na nová území schopné úředníky. Herrmann nebyl jediným úředníkem gestapa v protektorátu, který o nasazení v koloniích stál. Mnoho mužů se hlásilo i proto, že chtěli zažít dobrodružství. Častokrát nebyli nikde jinde než v Německu a zde spatřovali možnost, jak se podívat do Afriky. Vzhledem k vývoji válečné situace se nasazení v koloniích ale nikdy neuskutečnilo,“ vysvětluje historik.

Herrmann si při svém přeložení do Brna s sebou přivezl rodinu, která v protektorátu zůstala i poté, co byl v březnu 1941 přeložen do Berlína k Hlavnímu říšskému bezpečnostnímu úřadu (RSHA). Protektorát byl totiž považován za bezpečnější a klidnější místo, a proto zde velká část manželek a dětí nacistických kádrů zůstávala i potom, co byli otcové rodin převeleni na jiné místo ve třetí říši.

V Německu měl ideologicky vychovat další nacisty schopné čehokoli

Protože Herrmanna jeho nadřízení po několika letech služby u gestapa považovali za velice schopného, svěřili mu v Berlíně vzdělání a správnou nacistickou indoktrinaci nových velitelů služeben. „V Berlíně byl přiřazen na důstojnickou školu v Berlíně-Charlottenburgu a stal se vedoucím kurzu pro takzvané čekatele vedoucí služby bezpečnostní policie. Do čela řídících úřadoven byli zpravidla dosazováni vystudovaní právníci. Ti ale absolvovali svá studia na státních školách, takže sice byli příslušníky SS, ale byli vychováni a vzděláni v systému, který ještě nebyl pod kontrolou nacistů. Na popud Reinharda Heydricha bylo rozhodnuto, že budoucí vedoucí si bude NSDAP vychovávat sama. Kurz, který měl trvat několik let, měl frekventantům poskytnout kriminalistické, právnické a ideologické vzdělání a po jeho absolvování měli zaujmout vedoucí funkce,“ popisuje Zumr.

Z Günthera Herrmanna se ale rozhodně nestal nějaký vážený profesor, který by jen seděl za katedrou a kázal o nacistické morálce. Neváhal se až do konce války zapojovat do masových vražd. „Po vypuknutí války proti Sovětskému svazu byli frekventanti jeho kurzu přiřazeni k vyhlazovacím oddílům. Herrmann se stal velitelem zvláštního oddílu 4b a byl nasazen na Ukrajině. Má tam na svědomí tisíce zabitých Židů. Na podzim 1941 se pak vrátil do Berlína, kde i nadále pokračoval jako vedoucí kurzu, a za svoji činnost byl povýšen na vrchního vládního radu a SS-Obersturmbannführera,“ doplňuje odborník. A do bitevní vřavy vyrazil ještě jednou, tentokrát na podzim 1942 na Kavkaz.

„I zde byl zodpovědný za úděsné vraždy židovského obyvatelstva a zajatých partyzánů. Vzhledem k vývoji situace na východní frontě, kdy byly jednotky Wehrmachtu postupně vytlačovány z Kavkazu, byl poté 1. dubna 1943 jmenován velitelem operační skupiny E v Chorvatsku, kde vydržel až do roku 1944. I zde se zapojil do brutálních protipartyzánských operací. Jeho činnost v posledních měsících války zůstává nejasná, ale byl ještě povýšen na SS-Standartenführera,“ uzavírá Herrmannovo válečné působení Zumr.

INFOGRAFIKA: Velitelé gestapa v protektorátuINFOGRAFIKA: Velitelé gestapa v protektorátuautor: Info.cz

Závěrečné boje se Herrmannovi podařilo přežít, stejně jako bezprostřední zatýkání a usadil se v západním Německu, kde vedl, dá se říct, nadále běžný život.

„Vzhledem ke své mnohočetné činnosti za války byl opakovaně vyšetřován a vyslýchán. Za svoje činy v protektorátu ale nikdy odsouzen nebyl. Při výslechu v roce 1968 své působení v protektorátu popsal značně idylicky. Popřel násilné akce proti českému obyvatelstvu a tvrdil, že se všemi zacházel korektně. Doslova prohlásil, že období jeho nasazení v Brně bylo ,obdobím velkého klidu a vnitřního míru‘. Odmítl, že by posílal obyvatele do koncentračních táborů. Od května 1940 ale přitom získal pravomoc, která mu umožňovala do nich lidi bez soudu posílat. Pokud tedy někdo v koncentračním táboře skončil, tak to bylo vysloveně na jeho popud,“ vyvrací Herrmannovo poválečné mlžení historik.

Za tisíce životů jen sedm let vězení. Chyběli svědci

Odsoudit vraha a instruktora, který připravoval v berlínském kurzu k zabíjení další vrahy, trvalo od války celkem 28 let. Zástupci německé justice ho v roce 1973 odsoudili za masové vraždy, kterých se dopustil jako velitel na východní frontě. Protože mu ale prokázali pouhé napomáhání k vraždě, ve vězení měl tehdy 65letý velitel gestapa strávit jen 7 let.

„To byl velice častý případ. Západoněmecká justice většinou neměla k dispozici usvědčující dokumenty z východní fronty. Buď nikdy neexistovaly, byly zničeny, nebo byly uloženy někde v zemích východního bloku, a tudíž nedostupné. A i když důkazní materiály dodala například polská či československá strana, tak je němečtí vyšetřovatelé často nedokázali nebo ani nechtěli využít. Soud tak mohl nezřídka vycházet pouze z výslechů svědků, z nichž většina byla ale zároveň také pachateli. Svědkové z řad obětí, pokud se už našli, si nebyli často schopní vybavit detaily, nebo konkrétního člověka, který zásahům velel. Proto bylo velmi obtížné dokázat přímý podíl na vraždě, a proto byla velká část z válečných zločinců odsouzena jen za napomáhání k vraždě a ne za samotné zabíjení. Často byli navíc ještě před koncem trestu předčasně propuštěni,“ dodává Zumr.

Věznění přežil i Herrmann. Po propuštění žil již v klidu, protože i přes nízký trest byl odsouzeným nacistickým zločincem, který dle pohledu justice svůj dluh za vraždy a týrání dostatečně splatil. Zemřel až v 96 letech v roce 2004 jako jeden z posledních vedoucích úředníků gestapa.

Fotografie pro seriál Zrůdy gestapa poskytl badatel Jaroslav Čvančara a Archiv bezpečnostních složek.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud