Slavíme druhý svátek vánoční. Památku na křesťanského mučedníka sv. Štěpána | info.cz

Články odjinud

Slavíme druhý svátek vánoční. Památku na křesťanského mučedníka sv. Štěpána

Památku prvního křesťanského mučedníka svatého Štěpána připomíná dnešní druhý svátek vánoční. Podle legendy Štěpán položil život za víru v Krista. Zejména v minulosti se v tento den chodilo koledovat a sedláci si dávali v kostelích světit osivo.

Ještě v 19. století šlo o velkou událost ve městech i na venkově. Vánoční koleda začínala na Štědrý den a končila na den tříkrálový 6. ledna. Na svatého Štěpána chodili malí koledníčci s jesličkami a zpívali známou štěpánskou koledu.

Obvyklé bylo kdysi koledování dětí, mládeže nebo služebných, podobně jako o Štědrém dni či na Tři krále. Chasa dostávala od hospodářů „závdavek“ na novou službu, který propíjela v hospodě, píše se v národopisné literatuře. Štěpánské koledy připomínají nyní většinou však už jen říkanky.

Štěpán byl jedním z jáhnů ustanovený apoštoly k boží službě. Asi roku 36 byl podle tradice ukamenován před hradbami Jeruzaléma, a stal se tak prvním křesťanským mučedníkem. Jeho kritici mu vyčítali, že se rouhal proti bohu a zákonům Mojžíšovým.

Podle některých zdrojů nebyl Štěpán umučen 26. prosince, kdy se slaví jeho svátek, nýbrž 3. srpna. V prosinci prý byly nalezeny jeho tělesné pozůstatky. Štěpánův svátek církev o Vánocích slavila podle legend proto, že se jeho mučednictví vztahuje k narození Krista.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud