Tesco v Česku dosáhlo “působivého” snížení potravinového odpadu, uvádí zpráva pro OSN

HalfPageAd-1

Info.cz

03. 10. 2019 • 15:36

Zaznamenali jsme pokrok směrem k dosažení cíle snížit do roku 2030 potravinový odpad na polovinu, ale ne podle potřebného tempa, uvádí výroční zpráva skupiny Champions 12.3 při OSN složená z celosvětových lídrů potravinářského průmyslu.

Mobile-rectangle-3

Výroční zpráva připravená pro zástupce vlád, soukromých podniků i nevládních organizací kromě jiného oceňuje velké úsilí a skvělé výsledky společnosti Tesco při snižování plýtvání potravinami ve střední Evropě. Dává ji ostatním za ukázkový příklad, že se měření a transparentnost vyplácí.

Podle zprávy musí více vlád a společností přijmout akční plán týkající se potravinového odpadu a cílových opatřeních a zavázat se ke zveřejňování údajů o potravinovém odpadu, má-li svět včas dosáhnout cíle OSN 12.3 pro udržitelný rozvoj. Nedávný úspěch společnosti Tesco v boji proti plýtvání potravinami na jejich provozech ve střední Evropě dokazuje, že přístup „zacílit, měřit, jednat“ funguje.

Tesco v ČR snížilo plýtvání potravinami o 55 % za pouhé dva roky od prvního zveřejnění údajů o plýtvání potravinami. To znamená dosažení cíle udržitelného rozvoje OSN 12.3 v rámci vlastního provozu o 11 let dříve. Zpráva popisuje toto snížení jako „působivé“.

Každý rok se celosvětově vyplýtvá třetina jídla. To je 1,3 miliardy tun potravin vyhozených každý rok. Jídlo, které stálo čas, energii a peníze. Potraviny, které by mohly a měly být lépe využity. V každém případě je toto množství odpadu  nepřijatelné. Pokud uvažujete o morálním a environmentálním dopadu potravinového odpadu, je to ještě smutnější.

„Důvod ke snížení plýtvání potravinami je nesporný. Třetina všech vyprodukovaných potravin na světě se nespotřebuje a vyhodí, zatímco každý devátý člověk na planetě trpí hladem. Pokud by bylo celkové množství vyplýtvaných potravin bráno jako samostatná země, byla by třetím největším producentem skleníkových plynů po Číně a USA. Nemůžeme čekat, musíme jednat hned teď,“ vyzývá Dave Lewis, generální ředitel Tesco Group a předseda Champions 12.3.

Společnost Tesco byla prvním maloobchodníkem ve střední Evropě, který zveřejnil údaje o potravinovém odpadu v roce 2017. Dnes na tento závazek navazuje pět hlavních dodavatelů produktů vlastní značky Tesco ve střední Evropě, kteří se zavázaly, že budou taktéž zveřejňovat údaje o svém potravinovém odpadu.

SDÍLET

Billboard-bottom-1