Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Tichá msta. 3 tipy, jak se vypořádat s pasivně-agresivním chováním

Tichá msta. 3 tipy, jak se vypořádat s pasivně-agresivním chováním

Pasivně-agresivní chování činí problém mnohým z nás. Mohou se tak k sobě chovat partneři, sousedi, ale také kolegové v práci. Pasivně-agresivní člověk není na první pohled nikterak zlý. Nekřičí, nehádá se. Zato škodí jinak. Pozvolna, nenápadně. Jak si s podobným chováním poradit?

Nemusí to být problém jen introvertů. Hádky s blízkými lidmi netěší téměř nikoho. Proto máme často tendenci jim předcházet. Konfliktům se vyhýbáme. Často však přeskakujeme právě do režimu pasivní agrese. Začneme sabotovat nějakou činnost nebo třeba druhého člověka pomlouvat.

Server Harvard Business Review nabízí tři jednoduché tipy, jak se v podobných situacích zachovat. Co tedy dělat v momentu, kdy nás u blízké osoby něco štve?

Zeptejte se

Nebojte se druhému položit otázku, jestli jeho konání má skutečně nějaký smysl. Zeptejte se na to, co vám vadí, a vyjádřete pochybnost. Buďte skutečně zvědaví. Můžete zjistit, že daný člověk má pro své jednání opravdu vážný motiv a pochopíte ho. Případně se on zamyslí a dojde k závěru, že máte pravdu vy. Pokud se nestane ani jedno, přejděte k druhému bodu.

Podělte se o svůj pohled a vyjádřete pochopení

Pokud vás něco štve, řekněte to. Zdvořile s pochopením pro dané jednání, ale zároveň dejte jasně najevo, co se vám nelíbí a proč vám to vadí. Opět můžete docílit toho, že protějšek pochopí, že by měl něco udělat jinak.

Předložte logický požadavek

Když nezabere ani to, jednoduše se zeptejte, jestli by to ten druhý opravdu nemohl změnit. Použijte slova jako „prosím“ a svůj požadavek podložte logickými argumenty.

Samozřejmě je možné, že pokud se ozvete, skutečně dojde ke konfliktu. Není však nakonec hádka, která pročistí vzduch, lepší, než dusit v sobě zášť a potají se lidem mstít?

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1