Třetí pražská defenestrace vedla ke strašlivé válce. Proč letěli radní z okna?

23. 05. 2018 • 17:45

Před čtyři sta lety – 23. května 1618 – došlo k události, která poznamenala na stovky let české země i celou Evropu. Z okna Pražského hradu byli vyhozeni místodržící Jaroslav Bořita z Martinic a Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka s písařem Filipem Fabriciem. Třetí pražská defenestrace, kterou vyvrcholil boj českých nekatolických stavů proti vládnoucím katolickým Habsburkům, fakticky zahájila české stavovské povstání a následně třicetiletou válku. 

V předvečer třicetileté války se v Evropě formovala protihabsburská unie řízená velice obratným a chytrým Kristiánem z Anhaltu. Kladla si za úkol zničit habsburský rod. V jejím čele stál zpočátku francouzský král Jindřich IV. a po jeho smrti Benátská a Holandská republika, savojský vévoda Karel Emanuel, německá protestantská knížata a francouzští králové, nástupci Jindřicha IV.

Unie využila nespokojenosti českých stavů k rozdmýchávání odporu proti vládě slabého a bezdětného krále Matyáše. Ke všem komplikacím přibyla otázka, kdo se stane jeho nástupcem. Královými nejbližšími příbuznými byli jeho mladší bratři, jenže ti kromě toho, že rovněž neměli děti, navíc o trůn ani nestáli.

Matyášova volba nakonec padla na štýrského arciknížete Ferdinanda, syna Karla Štýrského a vnuka krále Ferdinanda I. Jelikož Ferdinandova zanícenost pro katolickou víru představovala veřejné tajemství, protestantská šlechta se bránila přijmout ho za panovníka, ale když arcikníže kývl na některé výjimky, zejména když slíbil zachování zemských svobod, stavovských privilegií a Majestátu Rudolfa II. z 9. července 1609, zajišťujícího náboženskou svobodu, Češi Ferdinanda roku 1617 za budoucího krále přijali a dočkal se i korunovace.

Mladý a velmi zanícený katolík Ferdinand se začal energicky vměšovat do záležitostí různých stran a mnohem zarputileji než jeho předchůdce odpíral českým stavům jejich náboženská a politická práva. Takové počínání ovšem nemohlo zůstat bez odezvy.

Více si přečtěte na webu Reflex.cz.

Třicetiletá válka skosila téměř polovinu obyvatel Čech. Ukončil ji Vestfálský mír>>>