Články odjinud

V Huse na provázku není na platy, HaDivadlo ve ztrátě. Město nám musí přidat, říká jejich šéf

V Huse na provázku není na platy, HaDivadlo ve ztrátě. Město nám musí přidat, říká jejich šéf

„Byla to jízda na tygrovi. A teď jsme na křižovatce,“ říká v obsáhlém rozhovoru pro INFO.CZ ředitel Centra experimentálního divadla (CED) Miroslav Oščatka, pod které spadá Divadlo Husa na provázku a HaDivadlo. Podle něj je celá organizace kriticky podfinancovaná. Nejenže nemají dostatek peněz na to, aby mohly angažovat špičkové umělce zvenčí, nejsou navíc schopni adekvátně zaplatit ani své kmenové zaměstnance. „Tabulkové platy v našem případě vůbec nezohledňují reálnou cenu práce,“ vysvětluje Oščatka. Po městě, které je zřizovatelem divadel, proto CED požaduje navýšení rozpočtu o necelých dvanáct milionů korun.

Divadlo Husa na provázku, zrovna tak jako Centrum experimentálního divadla (CED), pod které spadá ještě HaDivadlo a končící Divadlo U stolu, prošly před nedávnem celkem turbulentním obdobím. Jaká zde nyní panuje atmosféra?

Atmosféra v Huse na provázku je teď dobrá, všichni čekají a těší se, až nastoupí na pozici umělecké šéfky oceňovaná režisérka Anička Davidová (dříve Petrželková, pozn. redakce), jejíž angažmá, stejně jako angažmá nového dramaturga Martina Sládečka, začne 1. ledna 2019. Oba tvůrci intenzivně připravují nové umělecké směřování divadla, včetně kompletní nejbližší sezóny.

Na jejich příchod se těším i já osobně, protože jsem na sebe vzal po odchodu Vladimíra Morávka několik funkcí. Kromě toho, že jsem byl donedávna dramaturgem, už téměř rok jsem zároveň uměleckým šéfem Husy na provázku a do toho vykonávám funkci ředitele Centra experimentálního divadla. Těším se, že se mi konečně trochu uleví.

Jak jste ten nápor zvládli?

Byla to jízda na tygrovi. Prožili jsme nelehké období, ale myslím, že se velmi podařilo. Provázek má za sebou oslavy svého 50. výročí s velkou celodenní akcí rozkročenou mezi Dům umění a Dům pánů z Fanalu, rozsáhlou retrospektivní výstavu, dva skvělé festivaly v Praze a na Špilberku. V nové sezoně jsme ve spolupráci s Filharmonií Brno připravili happening v Besedním domě ke stému výročí vzniku republiky. Nedávno jsme měli premiéru inscenace Amerika, na níž jsou skvělé ohlasy.

Od začátku sezony jsme navíc rozjeli nový cyklus debat nazvaný Cafe Republika - naposledy v něm diskutoval předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský s expremiérkou Slovenské republiky Ivetou Radičovou. Nyní máme před premiérou Dostojevského Hráče v režii Machaly Háby. Novou hru od Milana Uhdeho již chystá také Juraj Nvota. Celý letošní rok byl naplněn intenzivní prací a myslím, že mohu směle říct, že povedenou prací.

A pokud jde o soubor? Přece jen, celé to začalo petiční akcí souboru a vůbec skoro všech zaměstnanců…

Soubor je stabilizovaný, atmosféra v něm dobrá. Jinak je tomu v HaDivadle, které ve výběrovém řízení podporovalo vlastního kandidáta na post ředitele CEDu. Dodnes tam tudíž panuje určitá kocovina z toho, že to dopadlo jinak.

Tam tehdy vznikl taky dopis, ve kterém volali po odtržení od CEDU…

Ano. Snažím se být vstřícný, trpělivý a otevřený, mám vůli se s nimi domluvit. Nicméně jsou tam také značné potíže finančního rázu. A tím se dostáváme k aktuálním problémům celého CEDu. HaDivadlo je finančně v silném minusu. Částečně se nám to podařilo vykrýt dotací z ministerstva kultury, nicméně vznikají nové inscenace, které přinášejí pochopitelně nové náklady - na konci roku to nyní vypadá tak, že hrozí výrazná ztráta. Přitom již ve výběrovém řízení se všichni kandidáti shodli, že chod celé instituce je silně podfinancovaný. A nakonec to konstatovala dokonce i samotná výběrová komise složená z odborníků a zástupců magistrátu.

Jak se to kromě schodku HaDivadla projevuje prakticky?

Každý den se jako ředitel potýkám s rozličnými problémy. Nemáme dostatek peněz na realizaci inscenací. Byť byl náš rozpočet loni mírně navýšen, zůstáváme na polovině toho, zač vznikají inscenace v podobném typu divadel. To je strašlivé číslo. Přitom z toho musíme zaplatit nejen režiséra, ale celý tvůrčí tým, který na inscenaci pracuje dva až tři měsíce! Zároveň z toho musíme vyrobit scénu, kostýmy, pořídit rekvizity a podobně. Přitom nemáme vlastní dílny, ani krejčovnu, takže musíme všechno nakupovat zvenčí.

Jak to tedy řešíte?

Jsme nuceni vyplácet umělcům nižší honoráře, než ostatní divadla. Což se samozřejmě začíná projevovat v tom, že je čím dál větší problém sem dostat kvalitní tvůrce. Pokud máme zůstat špičkovou organizací, jež bude provozovat progresivní divadlo, tak musíme být schopni angažovat kvalitní umělce: ty ale musíme umět adekvátně zaplatit. To je obrovský problém. Co je však ještě horší – nemáme dostatek peněz na mzdy pro vlastní zaměstnance. Každý je u nás zařazen řádově nejméně o třídu níže, než zaměstnanci na stejných pozicích v jiných divadlech.

To se týká všech pozic?

Ano – od manažerských přes technické až po herce. Tabulkové platy v našem případě vůbec nezohledňují reálnou cenu práce. V jiných organizacích se to dorovnává různými příplatky nebo odměnami, my na ně ale prostě nemáme peníze. Některé pozice v CED chybí úplně. Abychom ušetřili, kumulují lidé funkce, nabírají více práce, což zpětně znamená nejen to, že jsou špatně zaplacení, ale k tomu jsou ještě přepracovaní, unavení a dlouhodobě přetížení. A pak odcházejí pryč. A my musíme zaučit nové, ti ale po jisté době zase odcházejí. A tak pořád dokola. Je to bludný kruh.

Kolik si tedy herec Husy na provázku reálně vydělá?

Hodně se to liší v závislosti na třídě a stupni, do kterého jsou zařazení. Pohybuje se to v rozmezí mezi dvaceti tisíci hrubého až po třicet tisíc hrubého pro nejstarší a nejzkušenější herce.

O kolik procent byste tedy potřebovali na příští rok navýšit rozpočet, abyste podobným problémům nečelili, případně mohli své lidi lépe zaplatit?

Od počátku se snažím jednat v součinnosti s městem. Už během výběrového řízení na ředitele CED jsem avizoval, že připravím zprávu, v níž přednesu, kolik v organizaci chybí peněz. Tuto zprávu jsem vypracoval a předložil ji zástupcům vedení města - nejdříve dosluhujícímu vedení magistrátu, nyní obratem tomu nově vznikajícímu. Všichni kompetentní politici mají k dispozici přesnou analýzu, v níž je zřetelně rozpoložkováno, kde a kolik chybí v CED peněz. Celková částka je 11,6 milionů korun.

Na celý CED?

Ano. Ale není to na žádný velký progres. Jde pouze o to, abychom za stávajícího provozu vytvořili normální podmínky pro tvorbu a udrželi vyrovnaný rozpočet. Tato částka pokrývá akutní nedostačující stav.

A jak na to tedy zástupci města reagovali?

Byl jsem ujištěn, že zástupci magistrátu problémy CED intenzivně vnímají a že řešení jeho podfinancovanosti pokládají za jednu z priorit města. To mě těší a velice si toho cením. Uvědomuji si, že politici nyní při sestavování rozpočtu na rok 2019 stojí před složitým úkolem. Nicméně se jedná o tak závažný a stále se prohlubující problém, že z financování CED je třeba učinit veřejné téma, neboť se úzce dotýká kulturní politiky města.

Do toho CED čeká hluboká a velmi potřebná transformace…  

Přesně. Od 1. ledna nastupuje nové umělecké vedení Divadla Husa na provázku. To je pro divadlo velmi zásadní změna. Za čtyřicet sedm dní končí svou činnost Divadlo U stolu, které zde působilo dvacet let. Nově zde vzniká studio, které se bude soustředit na experimentální divadlo s přesahem do jiných druhů umění. Půjde o tvůrčí inspirativní dílnu a přirozený most do tzv. nezřizované scény. Od března do vedení studia nastupuje Matyáš Dlab jako umělecký šéf, Lukáš Jiřička jako dramaturg a Soňa Borodáčová jako produkční.

Cílem je založení projektového centra, jež bude ohniskem inovativního scénického umění, schopného navazovat dlouhodobou spolupráci s tuzemskou i zahraniční scénou. Chceme z CED vytvořit prostor pro setkávání etablovaných i začínajících umělců, oficiální i undergroundové kultury. Zároveň je naprosto nezbytné restrukturalizovat také celý útvar ředitele a management CED.

A máte tedy od politiků záruku, že vám navýší rozpočet o požadovaných dvanáct milionů? Anebo si umíte představit, že to bude méně? A co by se stalo, pokud by vám nepřidali nic?

To si vůbec nedovedu představit. Anebo to řeknu jinak: představit si lze cokoli, mělo by to ale svoje důsledky. Dá se očekávat, že by to vyústilo omezením činnosti CED. Museli bychom škrtat premiéry, zavést řidší provoz a tím tedy nastolit i nižší soběstačnost, museli bychom zrušit transformaci CED. To by však byl zásah do samotné podstaty a smyslu celého CEDu. Přitom jde o unikátní organizaci, která má potenciál být určující kulturní silou nejen ve městě nebo v republice, ale také na mezinárodní scéně.

CED poskytuje městu obrovskou službu. Spoluvytváří jeho génia loci, zaměřuje se na mladé publikum, cílevědomě a dlouhodobě podporuje původní tvorbu, nové autory a umělce. Zároveň jde o významné zřídlo a semeniště talentů. Každoročně odehrajeme 600 představení a akcí, což je číslo srovnatelné s Národním divadlem. Všechny tyto otázky tudíž pochopitelně bytostně souvisí s kulturní politikou v oblasti živého umění v Brně…

Jste z toho všeho sklíčení?

Nikoli - věřím, že právě v těchto chvílích stojíme na prahu něčeho krásného a mimořádného. Je to jedinečná příležitost, jak za relativně málo peněz obnovit a znovu vybudovat v Brně něco natolik kvalitního a unikátního, že na to město bude moci být právem pyšné. Máme skvělý tým a na věci příští se těším.

 

Vánoce 2018

Vánoce jsou možná jediným svátkem v roce, kdy většina Čechů dodržuje stejné tradice. Zároveň jsou obdobím, kdy se rodiny schází a vyráží na výlety na vánoční trhy po Česku i do zahraničí. A jak slaví narození Ježíše Krista v jiných kulturách? V našem vánočním speciálu najdete kromě zapomenutých tradic také rady na nákup kapra i tipy, do kdy objednat dárky, aby stihly udělat radost pod stromečkem.  

Vánoční zvyky Vánoce v historii Vánoční trhy v Česku Vánoční trhy v zahraničí Počasí na Vánoce Do kdy objednat dárky Jak vybrat ideálního kapra Kam se stromečkem Vánoce u muslimů Vánoce u Romů Vánoce u moře Vánoční tradice ve světě Hlášky z vánočních filmů

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818