Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

V našich lesích prý běhá nacisty vyšlechtěná „super kráva“

V našich lesích prý běhá nacisty vyšlechtěná „super kráva“

Před dvěma lety musel britský farmář vybít polovinu stáda, protože krávy s nacisty vyšlechtěnými geny se pokusily zabít jeho zaměstnance. Agresivní plemeno stvořené pro účely nacistické propagandy mělo připomínat pratura – „divokého býka“, který obýval evropské lesy do 17. století. Dovést nacistickou ideu „super krávy“ do konce a pratura skutečně znovu oživit se již nějaký čas snaží skupina evropských ochránců přírody. Čtvrtá generace šlechtěných zvířat dle deníku The Independent žije dokonce i v českých lesích.      

Těsně před začátkem druhé světové války Hitler nakázal svým předním zoologům bratrům Heinzovi a Lutzovi Heckovým, aby přivedli zpět k životu prastaré plemeno divokých býků, takzvaného pratura. Ti se totiž hojně objevovali v germánském folkloru, který nacistická ideologie používala pro své účely.

Zoologům se skutečně povedlo vyšlechtit plemeno (tzv. Heckův skot), které svým vzhledem připomínalo tehdy již vyhynulého pratura. Protože nesl geny španělského bojovného plemene, zachoval si jistou agresivitu, kterou na vlastní kůži okusili před dvěma lety na jedné z britských farem.

Po porážce nacistického Německa byl skot ve velkém vybíjen, někteří zástupci tohoto plemene však přežili v přírodních rezervacích. Odtud se je ochránci přírody, sdružení v projektu Tauros, snaží rozšířit do volné přírody. Věří totiž, že zvířata pomůžou uchovat kontinentální ekosystém.

Čtvrtá generace šlechtěných zvířat, která už ale nenese agresivní geny, žije podle Independentu dokonce i v českých lesích. Ekologové věří, že život ve volné přírodě napomůže tomu, že plemeno časem nabude takových charakteristik, že bude takřka k nerozeznání od původního pratura. 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1