Vědci vyvinuli umělou inteligenci, která umí předpovědět smrt. Je neuvěřitelně přesná

Adéla Gálová

28. 05. 2018 • 22:19

Systém, který dokáže předem určit datum úmrtí u smrtelně nemocných pacientů? Ohromující výsledky výzkumu vědců ze Stanfordské univerzity mají znamenat průlom v možnostech paliativní péče. V rámci unikátního projektu se jim podařilo vyvinout umělou inteligenci, která dokáže určit skon terminálního pacienta s vysokou pravděpodobností. U pacientů v paliativní péči, u nichž se předpokládá maximálně 12měsíční doba dožití, dokáže UI určit moment skonu s 90% přesností.

 

Studie shrnující výsledky vědeckého výzkumu nese název Zlepšování paliativní péče prostřednictvím hlubokého poznání (Improving Palliative Care with Deep Learning). Jedinečná metoda využívá dat, která jsou automaticky vyhodnocována speciálním algoritmem. Proces předpovědi je tak zbaven lidského faktoru, který může být ovlivněn emocemi.

Algoritmus, který byl vyvinut s využitím více než dvou milionů záznamů pacientů, provádí výpočet pouze na tvrdých datech. Podle vědců dokáže vysledovat komplexní vzorce, které zdravotnickému personálu unikají. Pilotní projekt je v tuto chvíli testován na akademické zdravotní klinice.

„Studie prokázaly, že lékaři mají sklon přeceňovat prognózy, což vede často k nesouladu mezi přáním pacienta a faktickou péčí na konci života,“ tvrdí vědci. „Nepřesné prognózy lékařů mohou mít nechtěné následky, mezi které patří pacienti, trávící své poslední dny v nemocničním prostředí namísto toho domácího, v blízkosti milovaných osob.“

I přes skvělé výsledky pilotního testování chtějí ještě vědci systému před úplným zavedením do praxe poskytnout další množství dat tak, aby výsledky, které bude produkovat, byly co nejpřesnější a nejspolehlivější.

Výzkumný vědec Kenneth Jung ze Stanfordské univerzity uvedl, že ideální cesta tkví v kombinaci metody hlubokého poznání s faktorem lékaře, která má být zárukou, že nedojde ke slepým lékařským zásahům založeným výhradně na algoritmech. „Z etického i bezpečnostního hlediska tak budeme mít pevnější půdu pod nohama,“ dodává Jung.

 

 

SDÍLET