Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Zemi jen těsně minul asteroid. Vědci si ho málem nevšimli

Zemi jen těsně minul asteroid. Vědci si ho málem nevšimli

Téměř nepozorovaně v těsné blízkosti kolem Země v pondělí proletěla planetka, která dlouho unikala pozornosti vědců. Ti ji zaznamenali až na poslední chvíli. Kolize by přitom mohla mít dalekosáhlé důsledky.

Těleso s označením 2017 AG13 bylo až 34 metrů dlouhé a letělo rychlostí přes 57 tisíc kilometrů za hodinu. Asteroid zemi minul o 160 tisíc kilometrů. Zdá se to hodně, ale těleso se tak Zemi přiblížilo na polovinu vzdálenosti Měsíce.

Asteroid astronomové poprvé zpozorovali teprve o víkendu. Pokud by hrozila srážka, nechává to poměrně krátký čas pro jakoukoli reakci. Přestože kolize by zřejmě neměla katastrofické následky, mohla by způsobit značnou zkázu, oběti na životech a zranění.

Podobně velký asteroid vnikl do zemské atmosféry v ruském Čeljabinsku v roce 2013. Vesmírné těleso tehdy vybuchlo už v atmosféře, na zemi ale dopadly zbytky, které rozbíjely okenní tabulky a zranily přes tisíc lidí.

Proč nikdo asteroid neviděl dřív? Těleso bylo asi o polovinu menší, než jsou asteroidy, které zaznamenává teleskop NASA NEOcam. Program sledování vesmírných těles totiž funguje s omezeným rozpočtem, takže rozeznává hrozby až od určité velikosti. 

Podle Bílého domu je ale detekce teleskopem NEOcam dostatečná. „V ideálním případě dokáže NEOcam zaznamenat tělesa dostatečně dlouho předtím, než by mohly Zemi uškodit. Může ale přesto nastat situace, kdy čas mezi detekcí a případným odvrácením hrozby nebude dostatečný,“ uvádí se v prohlášení amerického prezidentského úřadu. 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1