Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Zlodějina, která šokovala národ: Před 65 lety komunisté v Československu ožebračili většinu populace

Zlodějina, která šokovala národ: Před 65 lety komunisté v Československu ožebračili většinu populace

Před pětašedesáti lety vstoupila v Československu v platnost měnová reforma a zároveň i zavedení jednotného trhu, kterou schválilo Národní shromáždění třicátého května 1953. Pro většinu Čechoslováků to byla pohroma, řada lidí přišla o celoživotní úspory. 

 
 
 

Reforma spočívala ve výměně 300 Kčs na osobu v poměru 1 : 5, ostatní 1 : 50. O něco příznivější kurs postihl vklady. Kromě toho se rušily životní pojistky a vázané vklady, zavedené po druhé světové válce. Mzdy, platy, penze a sociální přídavky se přepočítávaly v kursu 1 : 5. Méně výhodné poměry byly u vyšších bankovní vkladů nad 5000 korun.

Nutnost provedení měnové reformy vyvolalo zejména horečné zbrojení v souvislosti s reálnou hrozbou vypuknutí třetí světové války a přednostní budování těžkého průmyslu, což si vyžádalo obrovské investice.

Nové bankovky nechala vláda s předstihem vytisknout v Sovětském svazu.

Nové ceny byly výrazně vyšší než na trhu vázaném, ale zato nižší než na volném. Ceny většiny ostatního zboží a služeb se přepočítávaly v poměru 1 : 50. Pro naprostou většinu občanů představovalo toto drastické opatření opravdový šok. Třebaže propaganda se snažila obyvatelstvo obelhávat tvrzením, že je zaměřeno proti keťasům a černému trhu, měnová reforma ve skutečnosti nejvíce postihla ty, do jejichž přízně se komunistický režim snažil vetřít: horníky, dělníky v těžkém průmyslu a hutnictví, kde existovaly – v porovnání s ostatními kategoriemi pracujících – velmi slušné mzdy.

Více si přečtěte na webu Reflex.cz.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1