7 základních návyků úspěšných lidí. Víte, které to jsou?

Tereza Čechová

„Jak se stát úspěšným?“ ptá se mnoho z nás, aniž bychom si uvědomovali, že ty nejdůležitější předpoklady může mít úplně každý. 

Úspěšní lidé mohou být vděční především návykům, které si za život vypěstují – 95% z nich ovlivňuje naše chování. Všechno, čím dnes jsme, a všechno, čím jednou můžeme být, je tak určováno především jejich kvalitou.

1. Cílevědomost

Úspěšní lidé jsou ambiciózní. Vědí, čeho chtějí dosáhnout, a neustále plánují, jak se ke svým cílům přiblížit. Svůj pokrok každý den vyhodnocují a v případě potřeby svou cestu mění.

2. Orientace na výsledky

Druhou nezbytností pro úspěch je orientace na výsledky, která úzce souvisí i s prvním pravidlem. Zde je především nutné se neustále vzdělávat a zlepšovat v oboru. Neméně důležitá je ovšem schopnost pracovat s časem, určit si v danou chvíli priority, které povedou k žádanému výsledku.

3. Akčnost

Neboli schopnost dokázat práci rychle a bez zbytečných odkladů dodělat a zároveň si vypěstovat určitý smysl pro pohotovost, která je často nutná. Lenost je zabijákem jakýchkoli úspěchů – stejně tak, jako její mladší sestra prokrastinace.

4. Upřímnost

Důležitým aspektem úspěchu je i upřímnost, nejen k ostatním lidem, ale i sama k sobě. 

5. Vzájemný respekt

Pátým bodem je schopnost vycházet s lidmi – mít pro ně soucit, trpělivost i pochopení v těžkých chvílích. Jedině s takovým člověkem chtějí mít ostatní co do činění a v jeho nesnázích mu případně také na oplátku pomůžou.

6. Disciplína

Schopnost držet se na uzdě a bojovat se sebou samým, když se to nedaří, to je v kostce sebedisciplína. Pro dosažení úspěchu jedna z nejdůležitějších věcí vůbec.

7. Zdravý životní styl

Zásadní je také správná životospráva. Je třeba zdravě a pravidelně jíst, stejně jako cvičit a odpočívat. Zdraví je jedna z nejdůležitějších věcí, které v životě máme a jeho rezervy se dříve nebo později objeví i v naší schopnosti dosahovat vytyčených úspěchů. 

sinfin.digital