Jestli to uděláš mojí dceři, zabiju tě! Portréty žen, které musely podstoupit brutální zmrzačení

Reflex.cz

Johana Kudrnová

V roce 2015 bylo v africkém státě Gambie zakázáno praktikování obřízky – mrzačení ženských vnějších pohlavních orgánů. Situace se dnes v různých zemích Afriky, Asie i Blízkého východu různí. Mnohé ženy změnily na tradiční rituál, jenž má ochránit čistotu dívky, díky osvětě názor. V mnohých komunitách však brutální rituál zůstává být společenskou normou. Ruská fotografka Aša Milesová se vydala do Gambie, aby zachytila příběhy žen, jež si zkušeností obřezání prošly.

Podle odhadů dnes na planetě žije na 125 miliónů žen, kterým byl v době dětství nebo dospívání zákrok proveden. V Gambii podstoupilo obřízku na 76 % žen. I přes zákaz provádění výkonu, jenž vešel v platnost v roce 2015, však k poškozování zdraví a ohrožování na životě gambijských žen stále dochází.

Příběhy, jež zachytila Aša Milesová, mají všechny obdobný začátek. Některé ženy podstoupily zákrok jako malé děti, mnohé však až v pubertě nebo na prahu dospělosti. Všechny zmiňují bolest, na niž nikdy nezapomenou, a množství zdravotních obtíží, které je provázejí napříč životem. Kromě vleklých a opakujících se infekcí po operaci většina z nich zmiňuje bolestivý sexuální styk a obtíže při porodech.

sinfin.digital