Kniha, která změnila svět. Před 150 lety vyšel první díl Marxova Kapitálu, bible komunistů

ČTK

luš

Je to nejvlivnější kniha historie hned po bibli. Kapitál, stěžejní dílo Karla Marxe, jehož první díl vyšel před 150 lety, 14. září 1867, ovlivnil myšlení a životy milionů lidí na celém světě. A v něm navrhované řešení v podobě vyvlastnění kapitalistů a nástupu spravedlivějšího socialistického uspořádání se pokusila realizovat řada režimů. To ale vždy selhalo. Přesto si ale marxismus zachoval schopnost oslovovat i dnes. Podle profesora historie mezinárodních vztahů z Bostonské univerzity Igora Lukeše je to dáno „schopností zatnout drápky do duší lidí, protože si vypůjčil univerzální témata křesťanství“.

Hodnota Kapitálu pro dnešní svět spočívá podle odborníků především v jeho detailním popisu tehdejší reality - je jedinečným dílem, které i prostřednictvím dat celistvě popisuje ekonomickou realitu poloviny 19. století, hlavně ve Velké Británii.

Dílo je nyní aktuální například v souvislosti s diskutovaným problémem příjmové či majetkové nerovnosti, jež je podle některých nadměrná a může vyvolávat rizika včetně zvýšeného sociálního napětí.

Marx, německý filozof a politický publicista, vytvořil společně s německým filozofem Bedřichem Engelsem vlastní pojetí dějin, založené na ekonomických zákonitostech. Ve společnosti je podle nich přítomen konflikt mezi ovládanými a vládnoucími, který může být odstraněn zrušením soukromého vlastnictví výrobních prostředků a nastolením beztřídní, komunistické společnosti.

Kromě aktuálního modelu kapitalismu Marx popsal i samotnou genezi jeho vzniku. A ve svém politicko-ekonomickém spisu Kapitál s podtitulem Kritika politické ekonomie podal od té doby nejlepší analýzu přechodu společnosti od feudalismu ke kapitalismu a hlubokou ekonomickou kritiku kapitalismu, období volné soutěže.

sinfin.digital