Nečekaný problém nejlidnatější země. Číňané mají nekvalitní sperma

Michaela Kratochvílová

Nejlidnatější země světa se potýká s nečekaným problémem. Ráda by oživila populační expanzi, kterou léta dusila státem řízená politika jednoho dítěte, ale nebude to jedoduché. Čínským mužům totiž rapidně klesá kvalita semene, napsal deník The Financial Times. 

V provincii Hunan v čínském vnitrozemí se vědci už patnáct let zabývají zkoumáním kvality spermatu čínských mužů. Za tu dobu studie prověřila na 30 tisíc mladých mužů. V roce 2001 prošla více než polovina z nich coby možní dárci spermatu. V současnosti je to ovšem je to méně než jedna pětina, semeno ostatních mužů je nekvalitní.

Alarmující skutečností je, že se problém netýká pouze jedné provincie, ale celé Číny. Země momentálně eviduje porodnost 1,05 dítěte na jednu ženu, což je hluboko pod hranicí, která odděluje země, které vymírají, od těch, které populačně expandují. Pokud by se Peking chtěl zařadit do druhé skupiny, byla by nutná porodnost 2,1 a vyšší.

Před padesáti lety přitom na jednu čínskou ženu připadalo 6,4 dítěte a v roce 1979, kdy byla poprvé světu představena politika jednoho dítěte, to bylo 2,8. Důsledky jsou jasné – Číně pracovní síly, a naopak rapidně roste počet seniorů. Řada mužů má navíc potíže sehnat partnerku, jelikož v situaci, kdy byly rodiny nuceny mít jedináčka, preferovaly chlapečky před holčičkami.

Současný trend sice hlásá politiku dvou dětí, situace se ale nelepší, protože řada rodin nadále preferuje jeden přírůstek. Potíže s plodností Číňanů to potom pouze zhoršují. Odborníci spatřují příčiny především v rostoucím znečišťování životního prostředí v zemi. Kromě ovzduší jsou zasaženy také voda a jídlo.

Naději mohou Asiaté čerpat ze slov mluvčího Světové zdravotnické organizace (WHO) Tarika Jašareviče. Podle něj zatím nebylo nade vši pochybnost prokázáno, že existuje přímá úměra mezi kvalitou spermatu a plodností. Mluvčí WHO ovšem zdůraznil, že už nyní je jasné, že kvalitu semene ovlivňuje okolní prostředí, životní styl a také onemocnění, kterými muž za život projde.

sinfin.digital