Před 30 lety zemřel ve vazbě Pavel Wonka. Soudkyně, která ho poslala na smrt, stále soudí

Aneta Černá

Přesně před třiceti lety zemřel Pavel Wonka. Poslední politický vězeň v Československu, který zemřel za mřížemi, měl tragický osud. Do vězení se dostal především proto, že se snažil poukázat na absurditu komunistického režimu, který znemožňoval svobodné volby. Ačkoli mu bylo teprve 35 let, po několika dnech ve vazební věznici 26. dubna 1988 zemřel. Jeho smrt byla o to tragičtější, že těsně před zatčením vyřizoval dokumenty potřebné k vystěhování do Západního Německa, které mu komunisté údajně měli umožnit. Wonku navíc do vazby uvrhla soudkyně, která stále soudí. Za jeho předčasnou smrt nebyl dodnes nikdo potrestán.

„Wonkův životní osud ukázal, že údajné proměny v sovětském bloku a v Československu označované jako Glasnosť ve skutečnosti nijak neměnily totalitní podstatu komunistického systému. Jeho příběh je důkazem, jak během několika dní může člověk, který nastoupí do vězení, velmi odporným způsobem zemřít,“ vysvětluje historik Petr Blažek. Oficiálním důvodem úmrtí byla dle lékařů plicní embolie. Ta pravděpodobně úzce souvisela s již delší dobu zhoršeným zdravotním stavem Wonky, který opakovaně držel protestní hladovku kvůli svým odsouzením, ale také s podmínkami věznění.

Chtěl kandidovat ve volbách, skončil ve vězení

Vrchlabský rodák se režimu nejviditelněji vzepřel v roce 1986, když se společně se svým bratrem Jiřím pokusil kandidovat do Národního shromáždění. „Napsali si tehdy svůj vlastní volební program a oznámili kandidaturu na základě volebního zákona, který umožňoval kandidaturu nezávislých kandidátů. Myslím, že Wonkové tímto způsobem chtěli otestovat možnosti tehdejšího systému a ukázali, že svobodné volby jsou nemožné,“ vysvětluje Blažek. Oba bratři následně skončili ve vazbě. Jiří byl odsouzen za pobuřování k ročnímu vězení, Pavlovi soudce udělil trest 21 měsíců nepodmíněně za hanobení ČSSR, hanlivé výrazy o KSČ a urážky čelných představitelů ČSSR a SSSR.

Pavel Wonka s trestem nesouhlasil. Jeho odvolání bylo ale neúspěšné, zahájil proto hladovku, kvůli které shodil více než 20 kilo. I přesto si trest odseděl až do konce a na svobodu vyšel v únoru 1988. To byl už ve velmi špatném zdravotním stavu a začal zařizovat potřebné dokumenty nutné k vystěhování do Západního Německa, které mu údajně režim měl umožnit. Přímo při tom jej ale opět zadržela policie.

Wonka se měl po absolvování trestu podrobit ochrannému dohledu a pravidelně se tři roky po propuštění hlásit na služebně SNB ve Vrchlabí, což nedělal. Právě, když se 5. dubna 1988 dostavil kvůli vystěhování do Německa na okresní vojenskou správu v Trutnově, byl kvůli neplnění dohledu zadržen. Soudkyně Marcela Horváthová na něj uvalila vazbu. K soudu se dostavil zesláblý Wonka na kolečkovém křesle. Horváthová ho přesto odsoudila k 5měsíčnímu trestu za maření výkonu úředního rozhodnutí. Wonka se odvolal, výsledku se ale už nedočkal. Zemřel ve vazbě o šest dnů později.

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital