Příroda si umí poradit. Sloni v Africe se kvůli pytlákům začali rodit bez klů

Michaela Kratochvílová

Léta pronásledování pytláky mají očividně vliv na populaci slonů žijící na černém kontinentu. Stále více z nich se totiž rodí bez klů, kvůli nimž je lovci vraždí. Situace tak s největší pravděpodobností kopíruje vývoj známý od jejich indických příbuzných.

Hon za slonovinou, jemuž padly za oběť statisíce zvířat, pozvolna mění genofond slonů afrických. V některých oblastech se nyní podle nejnovějších průzkumů rodí už 98 % samiček bez klů, v minulosti to přitom bylo mezi dvěma a šesti procenty. Podobný vývoj je znám z Asie, kde postihl populaci slona indického.

Až třetina africké populace slonů byla vyhubena pytláky. Mezi lety 2007 a 2014 jich za oběť nelegálním lovcům padlo na 144 tisíc. Poptávka po klech je především z Asie, kde stále patří k vyhledávaným artiklům. Enormní zájem je především z Číny, která slonovinu zapracovává do tradičních medikamentů.

Joyce Poolová působí v čele organizace Elephant Voices a vývoj druhu pozoruje už více než třicet let. U některých stád, která sledovala, vypozorovala přímou úměru mezi zásahy pytláků a absencí klů u novorozených samic.

V Národním parku Gorongosa v Mosambiku čelili sloni silným atakům v době trvání občanské války v letech 1977-1992 a pouze deset procent původní populace přežilo. Polovina samic nad 35 let věku kly nemá, a ačkoliv se situace rapidně zlepšila, gen se stále předává dál. Mezi mladšími slonicemi je tak jedna třetina bez klů.

Nejvýraznějším případem pak je Jižní Afrika a tamní park Addo, kde je bez klů téměř sto procent slonů. Zvířata byla v minulosti téměř vyhubena, až zbylo pouhých jedenáct kusů. U slonů, které evoluce o kly nepřipravila, jsou navíc menší, než tomu bylo v minulosti.

Vědci varují, že bez slonoviny sice velkým savcům nehrozí vyhubení, ale situace je vážná. Kly pomáhají slonů dostate se k potravě a vodě, vyvracet stromy a jsou významné i kvůli sexuální přitažlivosti. Podle mínění některých je tak slon bez klů mrzák.

sinfin.digital