Speciál Srpen 68: Tanky před okny, samopaly namířené proti dětem. Příběhy pamětníků ožívají

Naděje, strach a zrada – tyto tři pocity asi nejlépe charakterizují atmosféru roku 1968. Přestože v lednu se odchodem prezidenta Antonína Novotného naostro spustil proces uvolnění a obrody nazývaný Pražské jaro, vyústila naděje Čechoslováků v pocit zklamání a beznaděje, když se probudili do šedivého rána 21. srpna 1968. Jak invazi vojsk Varšavské smlouvy vnímaly různé generace a lidé z různých částí Československa, můžete zjistit v novém speciálu webu INFO.CZ Srpen 68.

Události srpna 1968 nelze vnímat pouze ohraničeně. Invazi vojsk Varšavské smlouvy předcházela doba uvolnění, která měla vést k nastolení nových pořádků. Tehdejší reformní komunisté v čele s Alexanderem Dubčekem lidem slibovali takzvaný socialismus s lidskou tváří, který se několik týdnů pokoušeli zavádět do praxe. 

Opět začala fungovat skautská organizace Junák, vzniknout mohl také Klub bývalých politických vězňů (K231) a najevo začaly vyplouvat zločiny 50. let, o kterých se najednou mohlo beztrestně mluvit. Těsně před prázdninami byla zrušena cenzura tisku a den poté vyšel v několika médiích manifest Dva tisíce slov Ludvíka Vaculíka, který vyzýval k nápravě křivd komunismu. Lidé začali doufat, že nově nabývaná svoboda povede k postupné demokratizaci, existenci více stran a možná i k otevření hranic. Uvolnění si ale všímali také na Východě.

Představitelé zemí Varšavské smlouvy v červenci vyzvali své kolegy z československé KSČ, aby se neodkláněli od směru pevně stanoveného Sovětským svazem. Napětí sílilo, vody se ale měly uklidnit na společném jednání v Čierné nad Tisou. Zde na přelomu července a srpna 1968 českoslovenští komunisté přesvědčovali ty sovětské, že socialismus je pro ně stále nejvyšším zákonem, ale cestu k němu si chtějí zvolit sami. 

Ne každý ale rozvolnění starých pořádků vítal. Pětice konzervativních komunistů Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek a Vasil Biľak začátkem srpna odeslala Leonidu Brežněvovi takzvaný zvací dopis, ve kterém prosili o poskytnutí podpory proti sílící hrozbě kontrarevoluce. Na jednání zástupců Varšavské smlouvy 18. srpna 1968 pak bylo rozhodnuto. Všechny státy paktu, kromě Albánie a Rumunska, propůjčily své armády k invazi do Československa, které se nakonec nezúčastnili ani východní Němci. 

Tanky T-54/T-55 srazily ČSSR na kolena. Toto je jejich příběh>>>

Události noci z 20. na 21. srpna 1968 ovlivnily životy snad všech Čechoslováků. Některé zpráva o okupaci zastihla na dovolené a přemýšleli, zda se mají vracet. Jiní okamžitě začali uvažovat nad emigrací. Do konce roku 1969 pak odešlo trvale za hranice sto tisíc lidí. Další vyrazili do ulic a snažili se vojákům vysvětlovat, že v jejich zemi žádná kontrarevoluce nehrozí. Jiní se prostě jen báli, že bude válka a hlad a vyrazili nakoupit zásoby. Ať byli tehdy zdejší obyvatelé kdekoli, moment, kdy se dozvěděli o invazi, se většině z nich navždy vryl do paměti.

Příběhy pamětníků neklidných srpnových dnů, infografiky i rozhovory o 50. výročí srpna 1968 naleznete v novém speciálu INFO.CZ na stránce www.info.cz/srpen1968.

 

SDÍLET
sinfin.digital