Studie: Bílé víno zvyšuje riziko rakoviny kůže

Studie, kterou zveřejnila Brownova univerzita, znamená zdvižený prst pro všechny, kteří si rádi pochutnají na sklence bílého vína. Výzkumníci tvrdí, že je jeho pití i v malém množství spojeno s vyšším výskytem melanomu – nejnebezpečnější formou rakoviny kůže. 

Podle odborníků z americké Brownovy univerzity má bílé víno větší dopad na možný vznik melanomu než pivo, tvrdý alkohol nebo červené víno. Studie také ukázala, že zvýšené riziko vzniku rakoviny kůže u milovníků alkoholu je výraznější u těch částí těla, které jsou slunci vystavovány minimálně.

Výzkumníci shromáždili data tří velkých studií, do kterých se zapojilo celkem 210 252 lidí. Ti uváděli informace o jejich návycích v konzumaci alkoholu, místa bydliště a anamnézy – včetně podrobností o spálení od slunce. Během 18letého období byl 1374 lidem (méně než jednomu procentu účastníků) diagnostikován invazivní melanom.

Výsledky studie ukázaly, že v případě každodenního pití standartního množství alkoholu (odpovídající jednomu pivu, sklenici vína či panáku tvrdého alkoholu) je riziko melanomu o 14 % vyšší. Když se ale výzkumníci podívali na jednotlivé typy alkoholu individuálně, jeden vyčníval. U lidí, kteří vypijí sklenku bílého vína každý den, bylo riziko rakoviny kůže zvýšeno o 13 %.

Důvodem by podle odborníků mohl být vysoký obsah acetaldehydu, který poškozuje DNA a je známým karcinogenem. Některé průzkumy totiž ukázaly, že víno má vyšší obsah acetaldehydu než pivo nebo lihoviny. Červené víno je na tom oproti bílému o poznání lépe pravděpodobně díky většímu obsahu antioxidantů, které mohou rizika kompenzovat.

Přes výsledky studie odborníci upozorňují, že u každého člověka se musí rizika vzniku melanomu a dalších nemocí posuzovat individuálně. Existuje řada rizikových faktorů, které vedou ke vzniku rakoviny kůže, jako je rodinná anamnéza, barva vlasů a náchylnost ke spálení kůže.

SDÍLET
sinfin.digital