Sucho, bouře, záplavy. Súdán by mohl být brzy neobyvatelný

Teploty stoupají, dodávky vody jsou vzácností a úrodnost půdy je nízká. Po dlouhou dobu se území mění v pouště a bohatá druhová rozmanitost je silně ohrožená. Sucho se teď stává nepřekonatelnou překážkou v boji proti hladu. V Súdánu a posléze i v zemích severní Afriky situace může být rychle kritická, informuje CNN.

Kvůli velkým plochám, které se proměnily v pouště, jsou čím dál častější „habúby“, písečné bouře. Ty vypadají jako pohybující se ohromná stěna, která s sebou nese prach a písek. Kromě toho, že zasypává domovy, má tento jev na svědomí i nadměrné odpařování vody a narušení cenné úrodné půdy, které už je i tak v Súdánu nedostatek. Podle odborníků by se bez rychlého zásahu mohl jeden z nejohroženějších států na světě stát velmi rychle neobyvatelným.

Jos Lelieveld (výzkumník z Institutu Maxe Planska) řekl pro CNN, že pás, který se táhne od Maroka až po Saúdskou Arábii, se kvůli stále rostoucím teplotám stane v určitém okamžiku tohoto století místem, kde není možné žít.

El Niño

Je klimatický jev, který jako první zpozorovali rybáři v jižní Americe. V Tichém oceánu se zeslabí Peruánský proud a tím pádem se vody u pobřeží oteplí. Často ovlivní klima na celém světě, jsou s ním spojovány záplavy, hurikány, sucha nebo prudké vichřice. Většinou se El Niño objeví kolem Vánoc, rybáři ho původně pojmenovali El Niño Jezus což je v překladu jezulátko.

Podle výzkumníků se do roku 2060 zvýší teplota v regionu o 1,1 °C až 3,1°C. Následkem teplého podnebí a nepravidelných srážek se z velké částí Súdánu postupně stane naprosto nevhodné místo pro jakékoli zemědělství a tím pádem i pro život. Nepravidelné srážky na jednu stranu mohou za období sucha, ale i za mohutné záplavy, které také ničí ornou půdu. Všechny tyto katastrofy od roku 2013 vyhnaly z domovů více než 600 tisíc lidí.

Až do konce 20. století byl tento pás, přechod mezi saharskou pouští a tropickým jihem, posetý baobaby a akáciemi. Teď se ale mění v krajinu pouště. Ze zprávy OSN vyplývá, že 1,9 milionu lidí pocítí nedostatek zemědělské a živočišné výroby. Na tomto výkyvu má ale podle OSN podíl hlavně klimatický jev El Niño. Na 3,2 milionu lidí bude čelit nedostatku pitné vody.

SDÍLET
sinfin.digital