Tesco daruje potravinovým bankám sortiment za miliony pro potřebné

Info.cz

Komunitní podpora hraje důležitou roli v životě a fungování společnosti Tesco. V současné mimořádné situaci je potřeba pomoci více než kdy jindy. Proto poskytne Tesco mimořádný potravinový dar místním potravinovým bankám v celkové hodnotě 4,5 milionu korun. Vedle toho Tesco i nadále pokračuje ve svém programu darování přebytků potravin.

Společnost Tesco se zavázala podporovat komunity, ve kterých žijí její kolegové a zákazníci. Navzdory mimořádným okolnostem je Tesco schopné, díky nezměrnému úsilí svých kolegů, pokračovat ve spolupráci s místními potravinovými bankami a podporovat lidi v nouzi v rámci každodenního darování potravin. Jen za minulý týden darovalo Tesco téměř 16 tun potravin na podporu těch, kteří to potřebují nejvíce, prostřednictvím lokálních potravinových bank. Kromě každodenní spolupráce s potravinovými bankami se Tesco rozhodlo poskytnout navíc mimořádnou podporu rodinám v nouzi, jejichž počty se za současných okolností znásobily. Společnost tak poskytne vůbec největší jednorázový dar potravin v rámci svého působení ve střední Evropě.

Na podporu lidí v nouzi daruje společnost Tesco trvanlivé potraviny prostřednictvím Federace potravinových bank či dalších neziskových organizací v každé zemi střední Evropy, kde působí. V případě Česka se jedná o trvanlivé potraviny v hodnotě 4,5 milionu korun. Podpora je poskytována ve formě potravin jako je dětská výživa, konzervované maso, paštiky, trvanlivé mléko, luštěniny, zavařeniny a mnoho dalších. Přesný seznam a množství darovaných produktů jsou vytvořeny ve spolupráci s potravinovými bankami.

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital