Začátek fízlovského teroru a vraždění. Před 72 lety začala lidi utiskovat Státní bezpečnost

30. června v roce 1945 vznikla pod kontrolou Komunistické strany Československa nechvalně známá StB, která se po únorovém převratu stala jedním z hlavních nástrojů komunistické moci. Útvar, který k dosažení svého cíle neváhal použít ani těch neodpornějších metod na území České a Slovenské republiky působil dlouhých 45 let, než ho v roce 1990 nahradil Úřad pro ochranu ústavy a demokracie. Připomeňte si dobu temna a její oběti v galerii.

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital