Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Znáte symboly Evropské unie? Kromě vlajky má společenství zemí i vlastní hymnu a motto

Znáte symboly Evropské unie? Kromě vlajky má společenství zemí i vlastní hymnu a motto

Ačkoli Evropská unie není samostatným státem, jako institucionalizované nadnárodní uskupení má své vlastní symboly. Některé z nich, jako třeba vlajka, jsou poměrně známé. Hymnu nebo motto Unie ale pravděpodobně zná už méně lidí.

Vlajka EU

Evropská unie má vlastní vlajku, která sestává z 12 žlutých hvězd, které jsou seskupeny do kruhu na modrém pozadí. Kruh má vyjadřovat evropskou jednotu a solidaritu. Historie vlajky sahá až do roku 1955, kdy byla znakem Rady Evropy. V následujících letech ji začaly používat i další evropské instituce a v roce 1983 bylo rozhodnuto, že se stane také symbolem Evropského společenství, které předcházelo Evropské unii. Počet hvězd na vlajce nijak nesouvisí s aktuálním počtem členských zemí Unie.

Hymna EU

Evropská unie má kromě vlajky také vlastní hymnu. Tvoří ji melodie Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena, který hudbu složil na motivy lyrické básně Friedricha Schillera Óda na radost. Píseň se stala v roce 1972 hymnou Rady Evropy, od roku 1985 bylo rozhodnuto, že se stane hymnou Evropské unie. Píseň má znázorňovat evropské ideály svobody, míru a solidarity.

Motto EU

Kromě vlajky a hymny má EU i vlastní motto. Jeho překlad zní v češtině "Jednotná v rozmanitosti". Motto se používá od roku 2000 a má znázorňovat společenství lidí různých kultur, kteří mají společný cíl - mír a prosperitu. Motto má oficiální podobu ve všech členských jazycích. V angličtině zní "United in diversity", v němčině "In Vielfalt geeint".

Více o symbolech Evropské unie si můžete přečíst zde>>>


 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1