Byl rok 2020 skutečným obratem v přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku?

Jan Barták

Devátého prosince vyšla, tak jako každý rok, zpráva Programu pro životní prostředí OSN (UNEP) s názvem „Emissions Gap Report 2020“. Zpráva vyhodnocuje rozdíl (mezeru – gap) mezi hodnotami emisí skleníkových plynů, kterých musí být dosaženo, aby nárůst průměrné globální teploty (ve srovnání s průměrnou globální povrchovou teplotou Země před nástupem průmyslové revoluce, v letech 1861-1880) v roce 2100 zůstal pod hodnotou 2, respektive 1,5 stupňů Celsia, a hodnotami emisí, kterých se státy zavázaly dosáhnout svými tzv. vnitrostátně stanovenými příspěvky (Nationally Determined Contributions, NDC). 

Vzhledem k tomu, že k těmto „NDC“ příspěvkům se státy dobrovolně zavázaly (k některým bez dalších podmínek, k významnějším příspěvkům se pak zejména rozvojové země zavázaly za určitých podmínek pomoci ze strany vyspělých zemí), považují se za určitou referenci, ke které se mezery vztahují, i když jde o příspěvky nejen zdaleka nepostačující, ale i čistě hypotetické a většinou až na výjimky dosud neplněné.

Prezident je popleta, legitimitu příkazům dává jen strach a ze slovenské očisty se stala msta a bezpráví, glosuje Václav Vlk

sinfin.digital