Člověk mnoho vydrží, má-li cíl

PROJEV MARTINA SCHMARCZE | Na den vzniku československého státu k lidem míří mnoho projevů. Odpoledne se k národu obrátil premiér Andrej Babiš, jenž apeloval na odpovědnost a Masarykův odkaz, prezident Miloš Zeman své poselství pronese až večer. Komentátor INFO.CZ Martin Schmarcz mezitím napsal, co by si Češi od skutečných státníků zasloužili slyšet. 

Vážení a milí spoluobčané,

letošní výročí založení našeho moderního státu slavíme v nelehké době. Čelíme epidemii, která ohrožuje zdraví a životy, ničí ekonomiku, a budí obavy z budoucnosti. V této chvíli mě z mnoha moudrých slov našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka jako první napadá jeho výrok “Člověk mnoho vydrží, má-li cíl”.

Škarohlídům navzdory: pravice se spojuje, může to být začátek konce Babiše

Český národ v minulosti mnoho vydržel a přestál mnoho těžkých zkoušek. Naši předkové často čelili i horším hrozbám, než my dnes. Nakonec vždy vítězně. Měli totiž cíl: chtěli uchovat tisícileté společenství, které už v raném středověku mělo své pevné místo v evropské civilizaci. “Nedej zahynouti nám, ni budoucím.” Slova chorálu symbolizují starobylost, slávu a sílu odkazu sv. Václava napříč generacemi. Dávají smysl našemu společnému snažení, posilují vědomí historické identity a skýtají naději do budoucna.

V dobách ohrožení jsme vždy měli velkou řadu hrdinů v “první linii”, kteří opravdu vydrželi velmi mnoho pro společný cíl. Legionáři, hrdinové prvního, druhého a třetího odboje, muži i ženy, kteří obětovali více, než ostatní, často i vlastní život. Dnes stojí na jejich místě sestřičky a lékaři, hasiči a policisté, učitelé a prodavačky, všichni, jejichž práce je nutí vystavovat se většímu riziku nákazy, než ostatní. Za to zaslouží dík nás všech. 

A já jim děkuji.

V této zemi však žije deset milionů lidí. Každý nemůže stát v první řadě boje s epidemií. Ale každý může přispět k vítězství. První vlnu jsme dobře zvládli díky občanské zodpovědnosti, solidaritě a ochotě pomáhat, jak je to možné. Věřím, že zvládneme i tu druhou, bez ohledu na to, jaký máme vztah k vládě, jak rozumíme epidemiologii, nebo co si myslíme jeden o druhém. Vnímám, že národ není tak semknutý, jako na jaře a proto prosím vás všechny, najděte v sobě stejnou sílu, vůli a jednotu, jako před půl rokem. Je to zapotřebí.

Co je ještě horší než vláda pevné ruky? Vláda bez autority

Situace je vážná. Věřte zdravotníkům z první linie, věřte vědcům, či přinejmenším věřte statistikám, v nichž bohužel velmi rychle narůstají čísla nejen infikovaných, ale především zemřelých. Na druhé straně nesmíme propadnout panice. Strach je špatný rádce. Dělejme každý, co můžeme, chraňme sebe i druhé a mysleme na to, že i optimismus a dobrá nálada pomáhají. Vím, že to dokážete – a za to vám děkuji.

Vše je o to těžší, že kromě zdraví napadá virus i naši ekonomiku. Na prvním místě ale musí být ochrana životů. Úroveň civilizace se neměří výší HDP, ale tím, jak se postará o své nejslabší a nejohroženější. Vím, že mnozí z vás se potýkají s těžkými existenčními potížemi, snažme si však za každou cenu uchovat lidskost. Přijměme každé rozumné, byť tvrdé opatření, pokud zlepší zdravotní situaci. Na vládu apeluji, aby od teď dělala jen takové a právě takové kroky, které takto zapůsobí a aby je uměla řádně a včas vysvětlit lidem.

Tady se bojuje o život. Studenti medicíny pomáhají zvládat nápor na nemocnice

Vážení a milí spoluobačné,

máme cíl. Máme cíl minimalizovat zdravotní, ekonomické a společenské škody, které napáchá epidemie. Máme cíl uchovat naši zemi v co nejlepším stavu, abychom mohli tyto škody co nejrychleji napravit, jakmile k tomu budeme mít příležitost. Příští týdny a měsíce nebudou lehké, musíme se připravit, že mnozí z nás přijdou o své blízké. Věřím těm, kteří stojí v první linii, že nás ochrání, jak nejlépe budou moci a těm ostatním, že se pustí do díla obnovy hned, jak to bude možné. Za to vám všem děkuji.

Toto platí v každém případě. Sám za sebe si dovolím mít další, ambicióznější, možná až trochu naivní cíl: Abychom z této krize vyšli nakonec silnější, s větším národním sebevědomím, připraveni hluboce reformovat naše hospodářství, školství a veřejnou správu. Tak, abychom Českou republiku modernizovali a připravili nejen čelit možným dalším krizím, ale i výzvám, jež před nás klade globalizace a sílící světová konkurence. Koronavirus nám ukázal, kde máme slabiny, ale i kde jsou naše přednosti. Využijme toho!

Vážení a milí spoluobčané,

začal jsem slovy prezidenta Masaryka, skončím myšlenkou Václava Havla, ze které můžeme čerpat sílu a optimismus pro další měsíce, které nám bezpochyby připraví ještě hodně těžkých chvil: “Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Ano, vždy má smysl něco dělat a nepoddat se zdánlivě neodvratnému. Vím, že to dokážete a za to vám děkuji!

Máme cíl, vydržme! A opatrujte se!

SDÍLET
sinfin.digital