Evropa hledá cestu k „zelené“ energetice. Komise volí kompromis a je to dobrá zpráva pro jádro

KOMENTÁŘ JANA BARTÁKA | Z Bruselu přišly ve středu dvě důležité zprávy týkající se klimatu. Vyjednavači členských státu a Evropského parlamentu se dohodli na definitivním znění klimatického zákona, který potrvzuje a uzákoňuje cíl snížení emisí o 55 % v roce 2030 oproti hodnotám roku 1990 a cíl dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050. Znamená to, že EU bude vypouštět jen takové množství emisí, které je schopna pohltit.

Zákon je zákon, k jeho dodržování unie vytváří nový poradní orgán, který bude dohlížet na plnění nových závazků. Tento nový evropský „klimatický panel“ bude mít 15 členů, přičemž každý z nich bude jmenován na čtyřleté období. Klimatický panel bude poskytovat vědecké rady a zprávy o stávajících a navrhovaných politických opatřeních a cílech. Sekretariátem bude Evropská agentura pro životní prostředí.

Stanovování ambiciozních klimatických cílů evropské instituce ovládají a jsou na ně okázale hrdé. Evropský klimatický zákon je ‚zákon všech zákonů‘,“ prohlásil portugalský ministr životního prostředí João Pedro Matos Fernandes, který jednání předsedal. Možná, že by bylo lepší projevit skromnost, upozornit na nesmírnou obtížnost dosažení těchto cílů a slavit až reálné výsledky. Těch je zatím bohužel málo.

Ironií osudu souběžně vydala Mezinárodní agentura pro energii (IEA) svůj globální přehled pro rok 2021 (Global Energy Review 2021). Jeho závěry jsou alarmující. I když emise CO2 loni v důsedku pandemie klesly o 5,8 %, koncentrace CO2 v atmosféře přesto dosáhla historicky nejvyšší hodnoty 412,5 ppm. A v roce 2021 se očekává nárůst emisí CO2 asi o 5 %, čímž se vrátíme k historickému maximu z let 2018–2019. Jak uvedl výkonný ředitel IEA Fatih Birol, pokoronavirové hospodářské oživení je pro naše klima naprosto neudržitelné. Pokud vlády nebudou jednat nyní, aby urychlily přechod od fosilních paliv k čisté energii, situace se v roce 2022 dále zhorší.

Dokud bude hlavním cílem EU růst HDP a „udržitelné“ zdroje energie budou určovány na základě názorů a sympatií a nikoliv objektivních faktů a dat, ambiciozní klimatické cíle zůstanou nedosažitelné.

Tím se dostáváme ke druhé zprávě z Bruselu: Evropská komise navrhla balíček opatření, která mají pomoci zlepšit tok peněz směrem k dosažení uhlíkové neutrality v celé Evropské unii.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jak se Brusel postavil k jádru a plynu?
  • A v čem Evropská komise překvapila?
sinfin.digital