Havlíček: Podnikatelé prokazují mimořádnou odolnost. Pokud nasměrujeme podporu správným směrem, z krize vyjdeme ještě silnější

KOMENTÁŘ KARLA HAVLÍČKA | Je to přesně rok, co jsme připravovali plány spojené s dalším posunem v mezinárodních žebříčcích inovativnosti, konkurenceschopnosti nebo digitální vyspělosti. Užívali jsme si růstu a pozice jedné z nejlépe fungujících ekonomik v Evropě. Jezdili jsme po světě a prezentovali Českou republiku jako zemi budoucnosti založené na kvalitě, vysoké přidané hodnotě a nových technologiích. Prožívali jsme prostě nejúspěšnější období naší novodobé historie.

Během jediného roku je ale vše jinak. Kvůli pandemii koronaviru zažíváme nejkomplikovanější období posledních desítek let. Firmy nehrají o úspěch, ale o přežití. Mezinárodní žebříčky teď nikoho nezajímají a Evropa se vypořádává s největší krizí od 2. světové války. Pandemie úplně změnila ekonomické, společenské i politické parametry.

Hrajeme vysokou hru s proměnnými v podobě zdraví obyvatel, udržitelného pádu ekonomiky a svobody lidí. Žádná vláda nemusela nikdy řešit situaci, kdy denně rozhoduje o opatřeních, která byla ještě před rokem zcela nemyslitelná a nepředstavitelná. Ve stejný den, kdy omezujeme pohyb obyvatel, kulturu, sport nebo podnikání, současně oznamujeme podpory ve výši desítek miliard korun.

Na jedné straně pomáháme firmám a živnostníkům k překlenutí nejnáročnějšího období jejich existence, na straně druhé prohlubujeme schodek státního rozpočtu a zvyšujeme zadlužení země. To vše v době, kdy organizujeme nejrozsáhlejší logistické akce v dějinách země, jakými jsou plošné očkování, testování, trasování či distribuce ochranných pomůcek.

Rok 2021 se bude točit hlavně kolem sněmovních voleb. Babiše nemusí o vítězství připravit ani nezvládnutá pandemie

O tom, do jaké míry jsme situaci zvládli, určitě ještě bude řada diskusí. Férové a objektivní hodnocení ale budeme mít až s odstupem několika let, kdy bude možné zdravotní, ekonomické i společenské dopady koronaviru na Česko srovnat s jinými zeměmi. Jakékoliv závěry politiků, médií, spolků i nově objevených komentátorů proto zatím musíme brát s velkou rezervou. Jsme v pandemické válce a její finální účet ještě neznáme. Zatím ale vidíme, že naše ekonomické výsledky jsou ve srovnání s jinými zeměmi i navzdory logickému poklesu velmi dobré.

Proč? Hlavně proto, že se nám podařilo udržet průmysl a stavebnictví. Výroba, která je základem naší ekonomické výkonnosti, zůstala po celou dobu pandemie covidu-19 v zásadě zachována. Díky tomu jsme jako vysoce exportní země udrželi náš vývoz i nízkou míru nezaměstnanosti. A to nakonec pomohlo i spotřebitelské poptávce, která bude v dalších měsících stěžejní pro fungování obchodu a služeb. To jsou naopak oblasti, které nyní trpí nejvíc a které proto musíme ještě výrazně podpořit. Jde hlavně o menší a střední firmy, často rodinného charakteru, které tvoří základ obslužnosti našich regionů. Myšlenky, jak půjdou živnostníci a propuštění zaměstnanci z těchto odvětví pomáhat na stavby nebo do továren, jsou proto zcela liché. Půjdou spíš na pracovní úřad a jen poroste už tak vysoká šedá ekonomika ve službách.

Přímá podpora ale může být pouze krátkodobá. I když míra této pomoci je u nás určitě nad průměrem Evropy, musíme si připustit, že nezvládneme zachránit všechny firmy. To bohužel nejde. Ztráty podnikatelů budou samozřejmě velké, a ne každý dostane pomoc, jakou by si představoval. Přesto se nám díky rozsahu podpory a obrovskému úsilí dotčených firem podařilo zachránit desítky tisíc podniků a živnostníků, takže nenastává jejich hromadný kolaps. A i to je důvodem, proč si Česká republika stojí v porovnání s ostatními zeměmi stále velmi dobře.

Kvůli Zemanovi a Babišovi začínají být zákony k ničemu. Společnost je brzy přestane akceptovat ve velkém

Dlouhodobý recept na to, jak vyjít z krize, musí být založen na nepřímé podpoře. Ta stimuluje zdravé firmy a stát to finančně ustojí. V našem případě proto bude založena na třech pilířích. Tím prvním je udržení míry investic. Veřejné investice ženeme přes rekordní výdaje do dopravní infrastruktury, zatímco ty soukromé přes zrychlené odpisy, investiční záruky a atraktivnější investiční pobídky.

Druhým pilířem je udržitelné financování bankami, což řešíme prodloužením záručních schémat vlády. A třetím a klíčovým nástrojem podpory je zachování trendu růstu výdajů na výzkum, vývoj a inovace. Právě věda je totiž zatím hlavním vítězem nad koronavirem. Navíc výdaje tímto směrem nám umožní v dalších letech postavit ekonomiku na vyšší přidané hodnotě. To je tedy základní vize naší strategie Země pro budoucnost, ve které musíme pokračovat i v době postcovidové. Naši podnikatelé i průmysl prokazují v těchto dobách mimořádnou odolnost. Pokud nasměrujeme státní podporu správným směrem, máme šanci vyjít z krize ještě silnější.

Autor je místopředseda vlády pro hospodářství a ministr průmyslu, obchodu a dopravy.

SDÍLET
sinfin.digital