Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Idolové. Zápisník Marka Schwarzmanna

Idolové. Zápisník Marka Schwarzmanna

Znáte Dalibora? Toho s houslemi. Ve své době kradl, až se z něj kouřilo, jeho vlastní otec jej poslal k soudu s vědomím, že od něj nevyvázne s hlavou na ramenou. I tak se ale Dalibor stal v průběhu příštích století českým hrdinou a prý i ochráncem chudých. A podobné lásky k těm, co porušují zákony, jsou české dějiny plné. Třeba takový loupeživý zeman Žižka dostal odpuštění už po pár letech pobytu v Polsku a následné výpomoci při husitských rebeliích.

Kajínkovi se vyvinění podařilo během devatenácti ne zcela klidných let pobytu v chládku. Rekordmanem je však podle všeho jakýsi fotbalista, který se ožral a málem zabil v autě. Jelikož je to ale velký talent, tak si do pár hodin vysloužil lítost, že, chudáček, přijde o možnost nastoupit na EURO 21. Tak všichni hurá pro nátělník, na pívo, a pak s klidem za volant, hrdinů není nikdy dost, že.

Řetězec Burger King nedávno pobouřil Belgičany reklamní kampaní, v níž se provokativně ptal „Kdo je tady králem?“ a respondentům dával na výběr mezi speciálním hamburgerem a stávajícím králem Philippem. Dovolím si poznamenat, že by se řetězec měl zeptat i tady v Česku.

Vzhledem k tomu, že si zase budeme velmi brzo vybírat nového pohlavára, kandidatura by mohla být rovnou oficiální. Představte si, tak jednoduchý přerod zpět v monarchii, po níž někteří aktivisté volají, by svět ještě neviděl. A navíc by na inaugurační hostině bylo jasné, jaké že se to bude podávat menu!

Všechny komentáře autora si můžete přečíst na webu E15.cz.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1