Inovuj, nebo zemři. Z laciných montoven se staly drahé promořovny

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Průmysl nás živí. Nyní ale také zabíjí. Dlouho mluvíme o tom, že potřebujeme udělat mohutný inovační skok, aby nám domácí výroba přinášela větší prosperitu. Zkušenost z koronakrize ukazuje, že nám to pomůže nejen zvýšit kvalitu života, ale i chránit sám život. Montovny symbolizují závislost. Restrukturalizace znamená větší přidanou hodnotu, méně pracovníků, zdravější a delší život.

Zlo má jméno: investiční pobídky. Přišla s nimi Zemanova vláda a rozjela je ve velkém stylu. Vzduchem létaly stamiliardy, tisíce pracovních míst… Ekonomové varovali, že nejde o nejefektivnější hospodářskou politiku. A že mnohem lepší by bylo posílit investice nikoli prázdninami pro vyvolené velké zahraniční firmy, ale nízkými daněmi pro všechny v kombinaci s vytvářením podmínek pro akumulaci domácího kapitálu a podporou malých a středních podnikatelů a živnostníků. Po dvaceti letech vidíme, že měli pravdu.

Utratili jsme stovky miliard korun ve slevách na dani a v přímých dotacích za každé vytvořené pracovní místo. Co jsme dostali? Výrobny s nízkou přidanou hodnotou, jež často zaměstnávají agenturní, zahraniční pracovníky, zatěžují přilehlé obce zvýšenými náklady na infrastrukturu, způsobují jim sociální a bezpečnostní problémy a zabírají velké plochy půdy. O co jsme přišli? O možnost podpořit živnostníky a malé a střední české inovativní firmy, které zvyšují zaměstnanost levněji, s lepšími výdělky a menší zátěží pro přírodu.

Místo aby stát směřoval investice do restrukturalizace průmyslu a vyšší produktivity, konzervoval naši závislost na velkém množství levné pracovní síly. K tomu všemu bral peníze z ekonomiky a přeléval je velkým zahraničním korporacím. Místo aby domácímu podnikání pomohl, znevýhodnil ho vůči konkurenci. Vlády, které se na tomto podílely, nás ochudily třikrát: kvůli pobídkám omezily přísun prostředků do zdravotnictví či školství, zavinily obrovský odliv dividend do ciziny a snížily přidanou hodnotu ve výrobě.

Toto vše se ukázalo už před covidem. Epidemie obnažila další temné stránky sázky na montovny. Nadměrná zaměstnanost v průmyslu, která činí milion a tři sta tisíc osob spolu s nízkou mírou automatizace a vysokou závislostí na manuální práci velkého počtu osob koncentrovaných na jednom místě má řadu fatálních důsledků. Nelze tu masově uplatnit home office, je daleko těžší v takových provozech chránit zdraví lidí, neúnosně se zvyšuje počet kontaktů, nad agenturními pracovníky je menší kontrola… Navíc mnozí zaměstnavatelé nejsou tolik motivováni starat se o testování a respirátory pro své najaté síly, jako podniky s kvalifikovanými pracovníky, které o ně nechtějí přijít.

Psal jsem už v říjnu, že by se měly v první řadě zavřít továrny. Dle posledních dostupných dat, kdy se ještě trasovalo, se v zaměstnání nakazily tři pětiny lidí (a čtvrtina doma, ponejvíce od členů rodiny, kteří si koronavirus donesli z práce). Zatím se tak nestalo a ČSSD, která na zastavení průmyslu v posledních dnech tlačila, nakonec ustoupila. Proti ministrům za ANO, jenž mají většinu, beztak neměla šanci.

Z levných montoven se staly drahé promořovny. Převažují misku vah v neprospěch hledání řešení, jež přinesou efektivní boj s koronavirem. Kdyby při stejném podílu na HDP v továrnách pracovalo třikrát méně lidí, měli bychom třikrát menší problém. Věřme, že i tato zkušenost urychlí nástup Průmyslu 4.0, který mimo jiných výhod umožní vyrábět s minimem pracovníků přítomných přímo na místě, což v případě další epidemie výrazně zredukuje ekonomické i zdravotní škody. Stejně jako rozvoj digitálních technologií, on-line služeb a e-governmentu.

Elon Musk má pravdu, že inovace nepřicházejí samy a za každým posunem vpřed stojí tvrdá práce mnoha lidí. Kdo na chvíli zastaví, toho smete globální konkurence. Montovny nám odčerpaly ohromnou část potenciálu a zbrzdily tím naše dohánění Západu. Covid navíc ukázal, že moderní technologie zvyšují obranyschopnost proti epidemiím, a to jak pasivní, tak aktivní, neboť umožňují bezbolestně snížit kontakty a také rychle vyvíjet nová léčiva. Slova zmíněného vizionáře tak můžeme parafrázovat i takto: Inovuj, nebo zemři!

sinfin.digital