Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Jak je možné, že komunističtí věznitelé mají dneska vyšší důchody než jejich oběti? Glosa Petra Kolmana

Jak je možné, že komunističtí věznitelé mají dneska vyšší důchody než jejich oběti? Glosa Petra Kolmana

Před pár dny jsme se s kamarády (většinou právníky, ale i pár slušných lidí tam s námi bylo) bavili o tom, co pokládáme za nejhorší morální (ne právní) deficit současné české společnosti. Mě osobně dlouhodobě trápí (jadrnější čtenáři ale i čtenářky by doplnili asi jiné sloveso, ale to si jako právník navíc na tomto prestižním webu nemohu dovolit) nevypořádání s komunistickou a estébáckou minulostí.

 
 
 
 

In media res: Nechápu jak je možné, že oběti komunistického režimu mají dnes nižší důchody než „estébáci“, kteří je kdysi mučili či jinak šikanovali. To mi přijde krajně neetické! Není to pro českou společnost symbolické – oběť má nárok na nižší důchod než ti, kteří ji věznili či k jejímu uvěznění dávali příkazy?

Mám za to, že pokud by se mělo něco ve společnosti změnit, tak je mj. na místě odstranit tento pro morálku společnosti zkázonosný nešvar! A čím dříve, tím lépe.

Blíží se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, byl bych více než potěšen, kdyby si některá ze stran dala tuto nápravu do svého programu. A samozřejmě, kdyby ji následně i reálně provedla. Určitě by to napomohlo k lepšímu (nejen) etickému klimatu v naší, česko-moravské společnosti.

Více si přečtěte na webu Reflex.cz.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1