Mediální třicítka. O zóny s omezenou rychlostí tu nejde, současné protesty jsou především zástěrkou

Tomáš Portlík

KOMENTÁŘ TOMÁŠE PORTLÍKA | Doprava je snad ve všech světových metropolích tématem číslo jedna, stejně jako jsou místní řidiči oblíbeným rukojmím nátlakových skupin. A nejinak je tomu v Praze, která je tradičním dopravním bojištěm. Částečně za to můžeme my politici, kteří máme vůči občanům na kontě nemalý investiční a stavební dluh, co se velkých dopravních infrastrukturních staveb týče. Na jeho splacení se už pracuje, ale nebude to hned. A částečně za to může současná vyostřená doba.

Předně bych chtěl říct, že možnost svobodně vyjádřit názor a demonstrovat za něj budu vždy hájit, ale zároveň musím upozornit na to, jaká je dle mého názoru skutečná podstata demonstrací a pochodů za omezení rychlosti. Zavedení plošné třicítkové zóny to totiž není.

Fakticky je zónová třicítka dávno zavedena tam, kde to dává smysl, například kvůli bezpečnosti v okolí škol a školek, stejně jako jsou označeny rezidenční zóny apod. Právě probíhající protesty tedy symbolizují spíše obecný boj aktivistů proti autům v Praze a proti současnému zřízení jako takovému.

Zavedení této plošné restrikce je ve skutečnosti pouhou záminkou a zkratkou pro prosazování mnohem širšího ideologického pohledu na svět. Ostatně skupina aktivistů se označuje jako „poslední generace“ a kromě velmi trefného názvu, který mi k jejich konání přijde docela příznačný, jsou jejich protesty inspirovány zahraničními akcemi, kdy se aktivisté lepí k různým artefaktům, napadají umělecká díla apod.

Za mě není dlouhodobě možné, aby malá skupina lidí ohýbala význam práva na shromažďování a brala si jako rukojmí ostatní obyvatele Prahy. A pokud budou protestující pokračovat v blokádách magistrály, docílí spíše opačného efektu, než o který usilují. To, co Praha opravdu potřebuje, je vyvést dopravu z centra – tedy dostavět vnitřní okruh, který pro zlepšení ovzduší v okolí dopravních tepen udělá mnohem více. Stejně tak, jak to mají v často zmiňovaném Bruselu či Amsterdamu – tam také mají funkční soustavy okruhů, které drží dopravu mimo centrum.

Tím vším jsem tedy chtěl říct, že řešení dopravy v Praze je velmi komplexní a místo „naskakování“ na jednoduchou linku aktivistů bychom se spíš měli bavit o smysluplných opatřeních v dopravě a reflektovat její vývoj, vytvářet podmínky pro všechny druhy dopravy, včetně cyklistické a s jednotlivými kroky počítat s ohledem na klimatický plán Prahy, rozvoj elektromobility apod.

Zda do toho zapojíme umělou inteligenci, jak navrhuje současný náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib, nevím. Pevně ale věřím, že se jednou dostaneme třeba i k řešení magistrály v centru Prahy jako celku a podaří se nám zhojit tento pozůstatek práce komunistických plánovačů.

Autor je pražský zastupitel a starosta Prahy 9 za ODS

sinfin.digital