Komunistický prokurátor přichází. Opravdu musíme mít na jednom z nejvlivnějších postů v zemi bývalého člena zločinné organizace, který ničil životy?

Radek Schovánek

KOMENTÁŘ RADKA SCHOVÁNKA | jmenování Igora Stříže nejvyšším státním zástupcem je dalším plivnutím vlády do obličeje lidem, které pronásledoval komunistický režim, ale nejenom to! Domnívám se, že jeho působení je přímo v rozporu s platnými zákony.

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu č. 193/1993 sb. konstatuje, že: „Komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948–1989 a to zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů…“

V §. 1. odst. b. zmíněného zákona se můžeme dočíst: „systematicky a trvale porušoval lidská práva, přičemž zvlášť závažným způsobem utlačoval některé politické, sociální a náboženské skupiny občanů.

§ 3. „Odpor občanů proti tomuto režimu, který ať již jednotlivě či ve skupině na základě demokratického přesvědčení politického, náboženského či mravního projevovali odbojem nebo jinou činností nebo vědomě a veřejně vyjadřovali, na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty.“

§. 4. „Každý, kdo byl komunistickým režimem nespravedlivě postižen a perzekuován a nepodílel se na skutečnostech uvedených v § 1 odst. 1 tohoto zákona, si zaslouží účast a morální zadostiučinění.“

Omlouvám se za rozsáhlé citování stále platného zákona, ale vzhledem k osobě nového nejvyššího státního zástupce to bylo nutné. Už zase (a pokolikáté!) stejně jako před soudem s válečnými zločinci v Norimberku slyšíme, že dotyčný jenom poslouchal rozkazy a dodržoval zákony. Ty zákony, které náš právní systém označuje za zločinné a odpor proti nim za hodný úcty. 

Igor Stříž působil před rokem 1989 jako vojenský prokurátor a podílel se na perzekuci lidí, kteří pro svoje náboženské přesvědčení odmítali nastoupit vojenskou službu. Byl členem zločinné organizace, která se nazývala Komunistická strana Československa.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • O tom, že Střížova bezpečnostní prověrka je zjevně v rozporu se zákony.
  • A v čem měl absolutní pravdu Václav Havel?
sinfin.digital