Konzervativci nebojují proti homosexuálům, ale za svobodu myšlení a svědomí

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Hlasuješ pro, nebo proti homomanželství? Pokud to druhé, jsi nepřející, zlý, či přímo nenávistný. Jsi homofob. Tento přístup aktivistů, kdy v rozporu s ústavními právy a principy právního státu vylučují své odpůrce ze slušné společnosti, představuje vážnou hrozbu. Jde o projev „zakazovací kultury“, která nesnese jiné postoje než vlastní. Když jí dovolíme zakořenit, ztratíme svobodu myšlení a svědomí.

Snahu překroutit a zničit definici manželství považuji za hloupý, špatný a škodlivý nápad. Člověk se ovšem musí smířit s tím, že je třeba přehlasován a většina prosadí něco, s čím zásadně nesouhlasí. Co přijmout nemohu, je ono pokrytectví, s nímž zastánci manželství stejnopohlavních párů svou agendu prezentují coby nápravu údajné diskriminace. A když má někdo jiný názor, tak na jeho adresu vystřelí cosi ve smyslu: „Co ti vadí na tom, že dva kluci a dvě holky budou mít stejná práva jako kluk a holka, ublíží to snad někomu?“

S takto položenou otázkou nelze polemizovat. Její záludnost spočívá v tom, že implicitně sugeruje nerovnost práv, která má spočívat v tom, že manželství je dnes tím, co říká sám význam toho slova, tedy svazkem muže a ženy. Čímž jsou prý gayové a lesby diskriminováni. Tento předpoklad ale neplatí, a tím pádem je ten dotaz demagogický a manipulativní. Ukážu, proč to tak je, ukážu také, že homomanželství ústavní práva nechrání, ale spíš ohrožuje a ukážu i to, co nám hrozí, když přijmeme tento styl „argumentace“.

Ti, co tvrdí, že definice manželství diskriminuje homosexuály, buď omylem, či schválně opomíjejí podstatné skutečnosti. 1. Manželství nechrání primárně soukromý, ale veřejný zájem. Tím je vytvořit podmínky pro narození a řádnou výchovu dětí. 2. V Listině základních práv a svobod nenajdete nic, co je s definicí manželství v rozporu. 3. Jde o instituci, k níž má přístup každý muž a každá žena, jejichž svazek v principu může naplnit jeho základní účel – dát nový život. Není nerovnost, není diskriminace.

Manželství nemá naplňovat jakési hypotetické „právo na lásku“. To stát lidem nemůže ani dát ani vzít. Smyslem je chránit ústavou zaručená práva dětí na rodinu, na rodičovskou výchovu a na oba biologické rodiče. Že to vždy nevyjde, je špatné, ale nezpochybňuje to samu definici manželství a nemůže zavdávat záminku ji překopat tak, aby místo ochrany dětí akcentovala nároky dospělých. Lidé kradou, ale to neznamená, že zrušíme příslušný paragraf. Budeme se snažit, aby byl více dodržován a hájit zájmy poškozených.

sinfin.digital