Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Kupé pouze pro ženy, není to diskriminace? Byla by romská kupé také v pořádku? Komentář Petra Kolmana

Kupé pouze pro ženy, není to diskriminace? Byla by romská kupé také v pořádku? Komentář Petra Kolmana

Možná jste také zaregistrovali takzvaná dámská kupé ve vlacích Českých drah (ČD). Mají do nich přístup pouze a jen ženy, muži a kluci musí jinam. Dle názoru našeho národního dopravce některým ženám prý není příjemné sedět v uzavřeném prostoru s muži.

Nejde o diskriminaci mužů? Citovaná dámská kupé ve vlacích ČD dle veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové muže nikterak nediskriminují. Kupé podle ombudsmanky sledují legitimní cíl zvýšit pocit bezpečí cestujících žen, tedy údajně i zvýšit zájem žen o cestování vlakem.

 

K tomu mám několik stručných poznámek.

Proč ČD nevytvořily v rámci rovnoprávnosti také pánské oddíly? Určitě se najde nemalá skupina mužů, kterým rozhodně není příjemné sedět v uzavřeném prostoru s ženami. Důvody mohou být různé – od zanedbané hygieny některých žen přes jejich upovídanost až po nekalo-soutěžní vzbuzování falešných a prázdných nadějí v mužích, které jim může způsobit značné psychické trauma.

Romské oddíly

Pakliže je „bezpečnostní segregace“ části cestující populace dle názoru našeho národního dopravce i veřejné ochránkyně práv (VOP) v pořádku, možno též zřídit například romské oddíly? Nedávno proběhla tiskem zpráva, že mnozí Romové se necítí v rámci majoritní společnosti bezpečně, k situaci nepomáhá ani (nepřímé) zpochybňování romského holocaustu ze strany části našich politiků. Zaslouží si Romové (ale třeba i příslušníci jiné menšiny) nižší míru ochrany než ženy? Pokud ano, měl by to náš národní dopravce jasně vysvětlit.

 Celý článek čtěte na Reflex.cz

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1