Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Matky by měly mít písemný souhlas dítěte k porodu! Komentář Jiřího X. Doležala

Matky by měly mít písemný souhlas dítěte k porodu! Komentář Jiřího X. Doležala

Konečně se smráká nad letitým ignorováním práv kojenců a batolat. Malé děti se v úpadkovém dvacátém století netěšily dostatečné ochraně soukromí a nikdo nebránil tomu, aby si s nimi matky dělaly, co chtějí. Třeba je přebalovaly. Progresivistické trendy 21. století však signalizují, že dny bezpráví na novorozencích končí!

Sexuální korektnost je velké téma dnešních dní. První vlašťovkou, která ukázala i v sexu sílící progresivistický trend euroatlantické společnosti, byla kampaň #metoo. Pozoroval jsem ji z povzdálí, já sice taky #metoo zažil, ale buď se mi to líbilo, nebo jsem obtěžující dámu diskrétně poslal do háje a necítil potřebu, aby se mě v této věci zastávaly instituce. Takže jsem svými zkušenostmi do kampaně #metoo nepřispěl, ale pohledem zpovzdálí došel k zajímavé interpretaci celého toho paradigmatu.

S odstupem a s vyhodnocením vzhledu a věku nejhlasitěji křičících o tom, že byly obtěžovány, chápu kampaň jako podvědomý protest starších a nepříliš půvabných dam, kterým chybí, že je nyní obtěžuje mnohem méně mužů než zamlada. A tak by chtěly zakázat mladým holkám, aby je muži obtěžovali, protože to stěžovatelky těm mladým závidí. Proto lze kampaň vítat a podporovat, tento typ myšlení nás zavede do lepšího světa.

A co děti?

Kupodivu jsem dosud nezaznamenal podobně nesmyslnou kampaň na ochranu dětí proti nějakému vymyšlenému sexuálnímu tématu. Nyní se vše změnilo. Podle aktualne.cz expertka na nové formy sexuální korektnosti Deanne Carsonová, působící jako poradkyně australské organizace pro prevenci sexuálního zneužívání dětí, minulý týden vykládala v televizi, jak se chovat sexuálně korektně k dětem. K čerstvě narozeným dětem: „Pracujeme s rodiči již od narození jejich dětí. Pomáháme jim doma nastolit kulturu porozumění a souhlasu. 'Vyměním ti teď plínku, je to v pořádku?' Samozřejmě že dítě neodpoví 'Ano, mami, to je super',“ řekla.

Přitom nejde o ojedinělý názor, který by se dal odmítnout poukazem na jednu poblázněnou progresivistku, která jaro nedělá. Carsonová ovšem není sama. Mluvčí britské organizace Rape Crisis England and Wales, pomáhající obětem sexuálního násilí, ji chápe: „Dítě si musí osvojit, že má právo rozhodnout se, co se bude dít s jeho tělem. A musí umět říct ne. A právě v tom mu musí pomoct rodiče. Carsonové příklad mi přijde velmi rozumný.“ Takže kravinu rozměrově srovnatelnou s #metoo a směrovanou na děti už tady máme.

Vyžadujme souhlas s porodem!

Žádat dítě o souhlas s přebalením je tak zjevná kravina, že ji asi nemá smysl rozebírat. Kojenec takové problémy, jako že je bez souhlasu odhalen a jeho nahotou se případně může vzrušovat nějaký dospělý deviant, opravdu nemá. Nemá na to dostatečně vyvinutý nervový systém, myšlení a osobnost. Zato ve společnosti podobné kraviny problémy dělat mohou. Vytvářejí totiž umělá témata, která interpretují jako závadová, snaží se nacházet na přirozeném lidském chování (jako je přebalení dítěte matkou ne tehdy, když dítě souhlasí, ale tehdy, když má mokré pleny) chyby a snaží se pro zcela banální privátní úkony zavádět obecně platné závazné normy. Takže se snaží strkat své špinavé prsty direktiv a směrnic do soukromí každého z nás. Zcela nesmyslně, iracionálně, svéhlavě a směšně.

Proto čekám, že dalším požadavkem neomarxistických feministek bude, aby byl matce umožněn porod jen takového dítěte, které prokazatelně chce na svět. Písemný souhlas dítěte s porodem by musela matka ze zákona předložit nejpozději týden před prvními stahy. A kdyby jej nepředložila a začala rodit svévolně? Tak prostě zašpuntovat a nenechat jí dítě vypadnout z břicha, dokud si na to nedá do pořádku papíry!

Další komentáře autora na stránkách Reflex.cz >>>

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1