Není Rus jako Rus: O postojích ruské společnosti k invazi na Ukrajinu

Pavel Havlíček

Od začátku ruského útoku na Ukrajinu se diskutuje o postojích ruské společnosti k Putinovu postupu. Názory a průzkumy se liší v odhadech, kolik Rusů invazi na Ukrajinu skutečně podporuje. V každém případě manifestace a počet zadržených Rusů ukazují, že tamní společnost není v postoji vůči napadenému sousedovi zdaleka jednotná a prorežimně nastavená.

Byl bych rád, abyste věděli, že ne všichni Rusové jsou Vaši nepřátelé. Putina je třeba zastavit kdekoliv a jakkoliv,“ prohlásil Georgij Barklaja na nedělní demonstraci na podporu Ukrajiny na Václavském náměstí. Jasně tím vystihl postoj mnoha Rusů a Rusek k invazi Putinova režimu na Ukrajinu.

Názor filmového režiséra a střihače Barklaji narozeného v Moskvě a posledních deset let žijícího v České republice dobře ukazuje, jak odlišné jsou postoje k útoku uvnitř ruské společnosti i komunity žijící v zahraničí. Je přitom důležité nenahlížet na ni jako na jeden blok, jak k tomu vyzval například ministr vnitra Vít Rakušan v reakci na některé útoky na zástupce ruské komunity v Česku: varoval před „šikanou“ Rusů žijících v ČR a připomněl, že mnoho z nich je tu právě proto, že nesouhlasí s režimem Vladimira Putina.

V souvislosti s tím musíme nutně rozlišovat mezi skupinou skalních příznivců Putinova režimu (doma i v zahraničí), jeho odpůrci a také celou řadou občanů, kteří jsou vůči politice a krokům Kremlu (raději) neteční. I když jsou jejich počty v samotném Rusku poměrně nejasné, některé odhady a vývoj v posledních dnech nám mohou napovědět, že zdaleka ne všichni ruští občané nejen tuto krvavou operaci, ale ani prezidenta nepodporují. Alespoň ne do té míry, jakou deklaruje sám režim.

Hra s čísly

V poslední době se v české veřejné diskuzi objevilo několik průzkumů veřejného mínění spjatých s ruskou agresí proti Ukrajině. Nicméně žádný z těch veřejných nám neprozradil, jak přesně se Rusové staví k současnému dění a zda (a nakolik) za Putinem stojí.

Z logických důvodů se ruský režim snaží prezentovat zkreslené a naddimenzované údaje, které mají podtrhovat sílu podpory pro toto tažení. Na základě průzkumu představeného Kremlem by mělo až přes 70 % lidí stát za Putinovým narativem v otázce připojení tzv. separatistických teritorií na Donbasu, což je záminka, kterou Kreml dává do souvislosti i s celou invazí na Ukrajinu.

S podobnými odhady přišla v minulých dnech také CNN, podle jejíhož průzkumu veřejného mínění by hypotetický úder proti Ukrajině podpořilo až 50 % Rusů. Dalších 25 % by agresi odsoudilo a zbytek ruské společnosti se raději nevyjádřil, případně nevěděl, jak se k tomuto problému postavit. Nutné je však uvést, že průzkum byl proveden na velmi malém vzorku respondentů a navíc už před samotným vpádem ruské armády na Ukrajinu, který přinesl destrukci a utrpení, ale také velké ztráty ruské armády.

sinfin.digital