Nesouhlasím s návrhy levice zrušit detence pro ilegální migranty

KOMENTÁŘ TOMÁŠE ZDECHOVSKÉHO | Letos zažila česká justice případ, který krásně ilustruje, jak nesmyslně dokáže zvláště progresivní levice reagovat na postup Policie ČR proti ilegálním migrantům. Předně u těch, kteří o sobě tvrdí, že jsou nezletilí, ale nemůžou a ani to nechtějí jakkoliv dokázat.

Celá kauza měla následující průběh: V lednu byla v Ústí nad Orlicí zadržena pětice mladých Afghánců, kteří zde vystoupili z nákladního vlaku jedoucího ze Srbska, protože jeli už tři dny a neměli jídlo ani pití. Namířeno měli do Německa, kde prý chtěli studovat nebo pracovat. Když je na autobusové zastávce zkontrolovali policisté z cizinecké policie, neměli u sebe doklady a uvedli o sobě jen to, že pocházejí z Afghánistánu a jsou mladší 18 let. Cestovní doklady prý buď neměli vydané, nebo je na doporučení převaděčů záměrně po cestě zničili. Odmítali uvést jakékoliv další osobní údaje. 

Osobně se vůbec nedivím, že za těchto okolností policie nabyla dojmu, že jim zadržení mladíci lžou. Zahájila proto úkony ke zjišťování věku a vydala rozhodnutí o zajištění na dobu 90 dnů za účelem správního vyhoštění. Měla totiž za to, že by mohli mařit nebo ztěžovat výkon rozhodnutí o správním vyhoštění.

V době zkoumání věku byli umístěni v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Jezová. Zařízení totiž slouží dle zdůvodnění policie pro ubytování zajištěných rodin s dětmi, žen a nezletilých cizinců bez doprovodu a je pro tento účel i odpovídajícím způsobem vybaveno. Odtud pak byli Afghánci na základě zmíněného určení věku, kdy testy potvrdily, že už nejde o nezletilé, přemístěni do Zařízení pro zajištění cizinců Balková. 

Policie ČR ale udělala chybu, když nevydala nové rozhodnutí. Pětice lidí tak byla zadržovaná bez řádného „papíru“, a především na delší dobu, než bylo nutné pro zjišťování jejich skutečného věku. Někomu se to může zdát banální, nicméně souhlasím se závěrem soudů, kde je toto policii vyčítáno, protože nové rozhodnutí zde mělo být. 

Jiná věc je, že se za Afghánce postavila Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), která podala už v únoru proti rozhodnutí policie o zajištění žalobu a celkově zpochybnila celý proces držení nelegálních migrantů v detenci a zjišťování věku pomocí rentgenu. Pojďme ale popořadě.

Rentgen kostí jen tak nezfalšujete

OPU v žalobě namítala, že je nezákonné umístit cizince do zařízení, které nesplňuje podmínky pro zajištění nezletilých cizinců. Dále žaloba zpochybňovala i šetření související se zjištěním jejich věku. Zdůrazňovali v ní, že imigrační detence dětí je až posledním východiskem pro dosažení daného cíle a musí trvat co nejkratší možnou dobu. Jinými slovy celé rozhodnutí o zajištění lidí, co přes ČR cestovali bez platných dokladů a oprávnění, označili za nepřiměřené.

Bouře v Radě ČT je prohrou konzervativců. Místo sporu o hodnoty přišlo hokynaření

Muži stále tvrdili, že jsou ještě nezletilí. Zkoumání jejich kostí ale ukázalo něco jiného. Např. jeden z nich tvrdil, že mu je sedmnáct let. Podle výsledků analýzy rentgenových snímků zápěstí levé ruky a distálního předloktí však jasně šlo o dospělou osobu s věkem minimálně 27 let. Metoda samozřejmě nemusí být zcela přesná. Zcela zdraví jedinci mohou vykazovat odchylku až dvou let mezi věkem kalendářním a kostním, ale nemůže to být deset let. U ostatních čtyř Afghánců se dá předpokládat, že situace byla přinejmenším podobná. OPU však navrhovala, že pro určení věku by se předně měly dělat psychologické testy.

S tímto si dovolím nesouhlasit. Jakékoliv psychologické vyšetření psychické zralosti má totiž své limity ať už v osobě znalce, tak v nutnosti znát dokonale rodný jazyk posuzovaných. A pak také v tom, že se na podobný pohovor dá připravit tak, aby z něho člověk vyšel „mladší“, protože standardizované testy mají i standardizované výsledky. Obecně se myslím i bez státnic z psychologie všichni shodneme na tom, že dospělý zahraje dítě mnohem snáz, než když má dítě hrát někoho výrazně staršího. Psychologické vyšetření tak může být pouze doplňkové v případech, kdy rentgenové testy vyjdou v hraničních hodnotách.

Rozhodnutí nakonec zrušil Nejvyšší správní soud

Krajský soud žalobu na policii zamítl. Spor ale pokračoval dál, když NSS vyhověl kasační stížnosti OPU a předchozí rozhodnutí soudu i policie v případě pětice cizinců v červnu postupně zrušil. Zajištění nezletilých cizinců nebo těch, kteří to o sobě prohlašují, musí být podle soudců jen předběžné do doby, než se potvrdí nebo vyvrátí pochybnosti o jejich věku. Jednoduše řečeno, doba zajištění měla být stanovena na dobu nezbytnou ke zjištění skutečného věku, což se však nestalo. Není pochyb o tom, že Policie ČR to procesně udělala špatně a v tomto rozhodnutí je proto nutné dát za pravdu soudu.

Důležité ale také je, že NSS přinejmenším v jednom z rozsudků odmítnul jako nedůvodnou námitku na adresu policie, že zajištění stěžovatele jako takové bylo nezákonné. Připustil totiž zároveň, že pochybnosti o nezletilosti zde byly zcela namístě, protože byly dostatečně podloženy nejenom prvním odhadem fyzického vzhledu stěžovatele, ale i dalšími důkazy založenými ve správním spise, které stěžovatelem uváděný věk zpochybňují. 

Podivná dohra celého případu

Rozhodnutí NSS přišlo až v okamžiku, kdy už bylo zajištění pěti cizinců ukončeno. Afghánci už dříve po otevření hranic po koronavirové epidemii Česko opustili a odešli do Německa údajně za svými příbuznými. Případ má ale i přesto ještě dohru. Dva z dříve zadržovaných migrantů nyní přes OPU žádají za zadržování v detenci odškodnění. Po ministerstvu vnitra požadují pro každého z nich 180 tisíc korun za nemajetkovou újmu, což je dokonce hned dvojnásobek částky, která se standardně v podobných případech vyplácí.

Topol Show ze země, kde chcípl PES: Kdo zvítězí v bitvě o Kavčí hory?

Na závěr ještě určitě stojí za zmínku, že ne úplně překvapivě se tento případ objevil v článku v levicovém Deníku referendum. Právnička OPU Petra Sedláčková v něm mluví o tomto případu jako o důkazu údajné naprosté nekompetentnosti české policie. Z textu má pak člověk pocit, že by autorka byla nejradši, kdyby byly detence pro ilegální migranty úplně zrušeny. Ostatně by se zdaleka nejednalo na tomto médiu o ojedinělý výkřik tohoto typu. Volání po úplném zrušení detencí se v mnohem explicitnější podobě objevilo už mnohem dříve, zvláště v době vrcholící migrační krize. 

Snahu zrušit detence ze strany levice považuji za naprosto naivní a šílenou. Úplně se míjí s realitou a se zdravým rozumem, kdy jsem přesvědčen, že právě nekompromisní přístup české policie v podobných případech zajišťuje to, že je Česko dál bezpečnou zemí. Někteří lidé ale bohužel vůbec neberou v úvahu, že všech pět zmiňovaných Afghánců přišlo do Česka ilegálně a navíc bez dokladů. Žádný jiný postup zde proto z mého pohledu vůbec nepřipadal v úvahu, a i přes výtku k procesnímu provedení jsem přesvědčen, že česká policie odvedla v tomto případě dobrou práci.

Autor je europoslanec a místopředseda KDU-ČSL

SDÍLET
sinfin.digital