Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Nezodpovědnost Bruselu může způsobit nárůst nelegálního tabáku v EU

Nezodpovědnost Bruselu může způsobit nárůst nelegálního tabáku v EU

Nejpozději v květnu 2019 má začít fungovat nový systém sledování tabákových výrobků v celé EU. Vyplývá to z evropské tabákové směrnice, která začala platit již v roce 2014. Avšak ani 5 let, které byly určeny mimo jiné na přípravu tohoto projektu, se nezdají pro Brusel jako dostatečné. Původně technická diskuse mezi státy a Evropskou komisí se stala předmětem politických střetů a je i v centru pozornosti mnoha lobbistů.

Nelegální trh s tabákovými výrobky je dlouhodobě významnou hrozbou pro všechny evropské země, a to jak kvůli významným výpadkům daní, tak i kvůli dalším bezpečnostním hrozbám. Vzhledem k rostoucím daním a tedy i rostoucí ceně cigaret je přitom stále více atraktivní. Analýza KPMG odhaduje, že evropské země přicházejí zhruba o 10 miliard EUR ročně.

Evropská komise měla celou prováděcí legislativu připravit již dříve, vzniklo však podezření z ovlivňování doprovodné studie ze strany firem, které mohly příslušný systém provozovat. Proces tvorby legislativy tak musel začít znovu od začátku a nabral významné zpoždění. Příští týden budou zástupci Evropské komise jednat s členskými státy i experty, aby bylo nalezeno vhodné řešení.

Základní spor se vede o to, nakolik mají být do celého procesu označování a sledování tabákových výrobků zapojeni výrobci. Ti jej většinou provozovali doposud a mají s vládami členských států shodný zájem, neboť ilegální obchod poškozuje zejména je. Lobbistický tlak je naopak vyvíjen z firem, které prosazují úplně nové a technologicky zcela odlišné řešení. Jeden z potenciálních dodavatelů již čelil korupčnímu skandálu v Brazílii, kde je v podezření z rozdávání úplatků ve výši až 30 milionů EUR.

Hlavní hrozbou plynoucí z této situace je to, že budou z přípravy systému zcela vyloučeni právě jeho dosavadní provozovatelé. To by znamenalo jak reálné zpoždění celého nového projektu, tak i významné snížení jeho funkčnosti. Nové externí dodavatele však suma v řádu stovek milionů EUR, kterou by si vytvoření zcela nového celoevropského řešení vyžádalo, zcela jistě láká.  

V České republice je situace příznivější. Díky dobré práci celníků se daří s nelegální výrobou i obchodem úspěšně bojovat, ČR patří mezi státy s relativně nižší mírou ilegálního obchodu. Stále se ale jedná o výnosnou praktiku, kterou nelze zcela vymýtit. Zavedení nevhodného či neefektivního systému kontroly pohybu tabákových výrobků by navíc mohlo situaci v Česku významně zhoršit.

I když zodpovědnost za přípravu prováděcí legislativy leží na Evropské komisi, rozhodující bude stanovisko Evropského parlamentu. Parlament tak bude v centru pozornosti jak médií a expertů, tak i lobbistů. Už nyní se objevují náznaky, že firmy zainteresované v obří zakázce vyvíjejí na konkrétní europoslance tlak.

Pomalost přípravy a následná překotná snaha Komise dohnat vzniklé zpoždění oslabují odborné argumenty, které si toto složité řešení vyžaduje. Pokud nebudou zohledněny dosavadní funkční modely z mnoha evropských zemí a pokud podlehnou europoslanci lobbistickému tlaku, mohla by nová pravidla pro sledování pohybu tabákových výrobků situaci významně zhoršit.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1