Novotný: Papežův klid a Dukova hysterie. Zamknout zneužité kostlivce ve farních skříních je hřích! | info.cz

Články odjinud

Novotný: Papežův klid a Dukova hysterie. Zamknout zneužité kostlivce ve farních skříních je hřích!

KOMENTÁŘ PAVLA NOVOTNÉHO | Kardinál Duka dělá pro své stádo – tedy pro českou veřejnost – opravdu maximum. Neúnavně posiluje stereotypy, které anticírkevní lid této kotlinky tolik miluje. Preláti zneužívají děti a ještě o tom mlčí, slyší Češi z médií. Že jde pouze o excesy? Jistě, to už se ale díky politice kardinála a jeho blízkých nedozvědí.

Stalo se dnes: australský soud poslal tamního kardinála George Pella na šest let do vězení. V 90. letech zneužil dva chlapce. Došlo k tomu v melbournské katedrále sv. Patrika. Letos sedmasedmdesátiletý Pell byl donedávna považován za třetího nejmocnějšího muže Vatikánu. Proti rozsudku se odvolal, prý je nevinný. Proces tak nekončí a jen Bůh sám ví, jak ve finále rozhodne. (Bůh, nikoli soud.)

K procesu s Pellem jen několik zdánlivě nesouvisejících poznámek.

Papež František vykazuje – stejně jako australská spravedlnost – poctivou snahu vyrovnat se s církevním problémem sexuálního násilí. Má pro to i praktický důvod. Jakkoli se to pohledem z dekatolizovaných Čech jeví absurdní, ba ahistorické, římská církev (jinde) žije. A přežije. Její těžiště se přenáší mimo Evropu, počet věřících sice nijak dramaticky, přesto roste. Doba se mění a katolíci zažívají období glasnosti. (Starší vědí a pro mladší – kostlivci se rituálně vynášejí ze skříní). Málokterý rodič této planety totiž touží po tom, aby jeho syna/dceru zasvěcoval do tajů sexuality někdo jako George Pell.

Církev a sexuální skandályCírkev a sexuální skandályautor: Info.cz

Arcibiskup pražský a primas český, kardinál Dominik Duka ovšem Františka nenásleduje. Naopak. Věrný představě církve triumfalistické a zapouzdřené, hovořil nejprve o hysterii sexuálně obtěžovaných. Aby posléze vyhlásil, že každý, kdo se o nezákonném sexuálním zneužívání dozví, musí jej hlásit. Dobrý den! Podobná povinnost již samozřejmě existuje a nevěděla-li o ní dosud česká katolická církev, navrhuji okamžitě zakázat nejen její školy, ale i skaut, kaple, betlémy a vůbec místa, kde se robě může byť jen hypoteticky dostat do styku s libovolným hodnostářem.

Zodpovědní (Bohu i rodičům) katolíci naznačují, že i v Česku mohlo dojít ke stovce případů sexuálního zneužívání nedospělých věřících plnoletými kleriky. Donedávna se mělo za to, že počet takových zločinů bude v Česku z řady důvodů mnohem nižší než v katolických zemích Západu – církev tady neměla v držení sirotčince, nápravné ústavy ani internáty, katolické školy vznikly až po pádu rudého režimu. Mlčení porevolučních biskupů je o to hanebnější, oč méně času i příležitostí měli duchovní ke zvrhlému dílu.

Mezi katolickými kněžími zřejmě opravdu je vyšší procento gayů než v populaci jako celku. Podle obecně přijímaného odhadu (kupříkladu) v USA tvoří muži této orientace 30 až 40 procent všech duchovních. Důvodů se tradičně uvádí řada: ve společnostech, kdy gayové byli, respektive jsou zesměšňováni, stíháni, ba hubeni, dává útěk do ryze mužského společenství smysl. Další věřící si pak s vlastní sexualitou nevěděli rady do té míry, že se rozhodli vůbec pohlavně nežít a přijmout celibátem podmíněné kněžství či mnišství.

Jsou tací, zpravidla konzervativní církevní mluvčí, kteří viní ze zneužívání dětí a mladistvých právě gaye. Vycházejí z toho, že obětmi zneužívání jsou častěji chlapci. Volají po „duchovní obnově“ kléru, kterou prý lze zařídit zpřísněním pravidel kněžského života. A hlavně od-gayováním církve. Co si pod tím představit? Zatímco světský lid věří na ilumináty (zednáři už vyšli z templů a tedy i módy), katoličtí konspirátoři mluví o homosexuálním spiknutí. Po úderu proti této imaginární hrozbě pak ke zmateným ovečkám nastoupí správní pastýři a děti nadále budou zneužívat opět již jen heterosexuální duchovní…

Církev v ČeskuCírkev v Českuautor: Info.cz

Thomas G. Plante, který se zneužíváním v církvi dlouhodobě zabývá, totiž v textu pro server Psychology Today konstatuje, že kněží páchající tyto zločiny vůči chlapcům se sami za gaye obvykle nepovažují. Ostatně, čtvero zjištění ohledně sexuality kléru, ke kterým Plante dospěl po letech výzkumu, by měli církevní hodnostáři nejen přibíjet na vrata, ale rovnou tesat do desek. Za prvé: neexistují data pro tvrzení, že katoličtí kněží zneužívají nezletilé ve větší míře než jiní muži mající přístup k dětem i moc nad nimi (učitelé, trenéři atd.). Za druhé: není to celibát, co způsobuje takové chování. Za třetí: homosexuální kněží nijak nesouvisí s pedofilními útoky v církvi a konečně za čtvrté – přinejmenším americká církev se nejpozději od začátku milénia snaží s podobným chováním bojovat.

Bůh ví, že Češi jsou za Spojenými státy pozadu. Třeba se oběti zneužívání také slušného zacházení dočkají.

 

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud