Poučení z pandemického vývoje: Vláda by měla povinně vytvářet rezervy na špatné časy

KOMENTÁŘ MARTINA MAŇÁKA | Jedním z nejvíce zneklidňujících rizik dnešní koronavirové doby je prohlubující se legitimizace žití na úkor budoucnosti a tedy bezohledného zadlužování státu ve stylu „po nás potopa“. Koronavirová krize by se proto měla stát mementem pro budoucí nakládání s prostředky daňových poplatníků a pro celkové hospodářské počínání vlád.  

Předchozí vlády včetně té současné žily v iluzi věčně krásného počasí, jež může občas přerušit cyklický pokles ekonomiky, se kterým se už naučily zacházet (bohužel většinou vytvářením dalších dluhů). Všechny další vlády už od nynějška budou vědět, že z čista jasna může udeřit jiný neviditelný nepřítel, jenž je ze dne na den donutí rozmetat ekonomiku na padrť. Zásadním tématem tedy je, zda se vlády dokáží z dnešní krize poučit a zda budou na případné další kalamity ekonomicky připraveny.

Vidíme, že zdání prosperity klame a že dělící linie mezi vyhlídkou růžové budoucnosti a černým propadem do makroekonomických hlubin může být velmi tenká. Česko ještě „před pár dny“ bylo makroekonomickým „premiantem“ (alespoň se tím holedbali někteří státní představitelé), s nádhernými ukazateli poměru dluhu k HDP a relativně nízkými deficity hospodaření. Ani uvedené premiantství nestačilo k tomu, aby se s příchodem chřipkového viru země neocitla jen krůček od těžkých hospodářských problémů.

Pandemie ukázala letitou slabinu: po boku vlády chybí profesionál, který nás provede krizí

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital