Problém nejsou konspirace a fake news, ale lidé, kteří jim věří. Knihovna Ondřeje Féra | info.cz

Články odjinud

Problém nejsou konspirace a fake news, ale lidé, kteří jim věří. Knihovna Ondřeje Féra

Na první pohled by se mohlo zdát, že fake news jsou nejsoučasnější ze současných problémů. Ve skutečnosti se v různých podobách vynořují od doby, kdy naši předkové intuitivně objevili manipulativní moc slova. Spojení konspirační teorie se poprvé objevilo roku 1909, ale třeba báchorky o všemocných tajných společenstvech sahají až do antického Řecka.

Německý filozof Friedrich Nietzsche ve svém díle předkládá teorii o tom, že na světě působí dva základní principy, apollónský a dionýsovský. Ten první představuje řád, logiku a kauzalitu událostí. Druhý znamená nepořádek, chaos, divokost a náhodnost. Nietzsche tyto principy aplikoval především na umění, jejich působení se ale dá docela pohodlně vztáhnout i na souslednost událostí vezdejšího světa. Ty se nakonec vždycky poskládají do logického pořádku. Než se ale tento pořádek ukáže, je, řečeno se Saint-Exupérym, potřeba „více času a více odstupu.“ Do té doby zbývá jen chaos okamžiku.

Myslitel Karl Popper ve své krátké, ale nesmírně zajímavé a bystré eseji The Conspiracy Theory of Society popsal, že dojem neočekávatelnosti, nevyzpytatelnosti a zmatku, který provází aktuální události, lidi od nepaměti svádí k hledání vysvětlení. Dá se vlastně říct, že lidé věří konspiračním teoriím a fake news z netrpělivosti. Nechce se jim čekat, než čas ukáže události v jejich skutečné logice. A tak se na scéně objevují všemocní hybatelé v pozadí a samozřejmě sklon věřit tomu, že „všechno je ve skutečnosti jinak a oni to zatajují.“

Konspirační teorie začíná tam, kde je šok z události příliš velký, tvrdí Popper. Typickou ukázkou je nečekané úmrtí slavné osobnosti. Lidem se těžko přijímá fakt, že princezna Diana zemřela při zcela banální dopravní nehodě, jakých se na světě stávají denně tisíce. Lidé nechtějí věřit, že Elvis Presley zemřel na infarkt způsobený obezitou a nezřízenou konzumací léků. Jim Morrison se docela obyčejně zabil vlastním nezřízeným životním stylem a Kurt Cobain se vystřelil mozek z hlavy – byli ale mladí a slavní a tak se lidem nechce připustit, že skončili jako archetypální feťáci, jimiž při vší úctě k jejich umění byli. Místo faktů přicházejí spiknutí: Dianu nechal zabít Buckinghamský palác. Elvise Presleyho unesli mimozemšťané, aby si s ním na oběžné dráze mohli zpívat Love Me Tender. Morrison svou smrt předstíral a Cobaina nechala zabít manželka, která žárlila na jeho slávu a talent.

Karl Popper v eseji The Conspiracy Theory of Society vysvětluje, že stejná souslednost myšlenkových zkratů funguje i v dějinných událostech. Například Trojská válka, nejvýznamnější událost hérojských antických časů, představovala tak nepochopitelný zlom, že tehdejší člověk rád uvěřil v to, že za ni mohli olympští bohové. Tři bohyně ji vyvolaly svým pověstným jablkem sváru, sami bohové sesílali na bojovníky zaslepenost, v níž se pak dopouštěli do nebe volajících krutostí.

Tento „trojský syndrom“ se v lidském myšlení usídlil opravdu hluboko. Hezkým příkladem je německá víra v to, že porážku císařství v První světové válce způsobila „dýka vražená do zad.“ Viníky byli komunisté a židé, případně komunističtí židé. Této masové halucinace využil Adolf Hitler; výsledkem byly dýmající komíny Osvětimi. Pro diktátorské režimy leninského a stalinského typu byl skrytou silou ovládající svět mezinárodní kapitál, obvykle židovský. Tím se mimochodem prakticky komunismus a nacismus potkaly a objaly v jediném nechutném antisemitském klinči.

„Mocní mužové a skupiny, mocenské, vlivové a nátlakové, jsou donekonečna viněny z toho, že způsobily Velkou depresi a mohou za všechno zlo, kterým dnes strádáme,“ napsal Karl Popper. Odkazuje na ekonomickou krizi mezi světovými válkami. Pokud ale nahradíme Velkou depresi například uprchlickou krizí, je nasnadě, že se od doby, kdy Popper psal svou esej, nic nezměnilo. Uprchlickou krizi podle rozšířeného mínění způsobili „ilumináti,“ skupina Bilderberg, židovští bankéři a finančníci v čele s Georgem Sorosem, mocné „neziskovky,“ politické gangy z Bruselu.

Zmatek a strach lidí, kteří neumí situaci vnímat bez emocí a v kontextu, samozřejmě využívá skupina politiků, jejichž šance na úspěch by v normálních podmínkách byly mizivé a kteří jsou relevantní jen díky tomu, že parazitují na chaosu okamžiku. Cass Sunstein v eseji věnované konspiračním teoriím, jejich šíření a šiřitelům přesně pojmenovává fakt, že moc těchto parazitů je přímo úměrná počtu lidí, kteří se neorientují v chaosu moderního světa. Přesně podle nejvulgárnější interpretace premis sociálního darwinismu političtí paraziti přispívají k chaosu, protože čím hlubší chaos je, tím vyšší je pravděpodobnost, že se udrží u moci. Sunstein dovozuje, že tato skupina politiků sama konspirace a fake news efektivně šíří díky tomu, že jim věří. Každé veřejné vystoupení je pro ně divadlem a jak známo, aby herec byl uvěřitelný, musí být autentický.

Jen díky tomu, že si veřejný činitel vsugeruje víru v bludy, je argumentačně nezranitelný. Karl Popper ve své Logice věděckého bádání tvrdí, že „jakýkoliv počet důkazů svědčících ve prospěch tvrzení, je nemůže jednoznačně dokázat, zatímco k jejímu vyvrácení stačí důkaz jediný.“ V tomto smyslu dochází k zajímavé situaci: libovolný parazit na chaosu okamžiku počínaje bezejmenným trollem na sociálních sítích a konče hlavami států poráží Poppera a jeho logiku ve stylu KO. Konspirace či fake news jsou totiž založené pouze na tvrzení a víře.

Otázka zní, jak tedy s konspiračními teoriemi bojovat, když víme, že konzervativní argumentační metoda není k ničemu. Nabízí se efektivní metoda, kterou mistrně ovládali už velcí antičtí politikové od Alexandra Makedonského přes Cornelia Sullu a Caesara až po Konstantina: přebíjet manipulaci a lež ještě větší manipulací a lží. Pravda a láska totiž nad lží na nenávistí sama o sobě nakonec zvítězí, není však jisté, jestli svět v roce 2018 má dost času na čekání. Možná je třeba připustit, že proti machiavellismu se musí bojovat zase machiavellismem.

Co si přečíst

Karl Popper: Logika vědeckého bádání

Petr Nutil: Média, lži a příliš rychlý mozek

Nicollo Machiavelli: Vladař

 

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud