Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Rusko: Člověk má cenu hadru na podlahu. Glosa Karla Steigerwalda

Rusko: Člověk má cenu hadru na podlahu. Glosa Karla Steigerwalda

V rakvích, které Poláci exhumovali, byly ostatky obětí leteckého neštěstí u Smolenska uloženy pomíchané, nazdařbůh, jak to ruským patologům přišlo pod ruku. V záhadné katastrofě zahynulo 96 vesměs nejvyšších polských činitelů, včetně prezidenta. I jeho rakev obsahovala cizí ostatky. Proč to Rusové udělali?

Šlo o vysoce postavené Poláky s kritickým vztahem k Rusku. To by mohl být důvod, ale možná měli důvod ještě horší. Bezdůvodně, ani nevědí proč, nepotřebují to vědět, jen tak, z otravnosti, z otupělosti, z ruského důvodu. Ach ty, čerte, naházej je do beden a nefilozofuj. Brr.

Rusko je prostě peklo. Prezident Reagan kdysi připomněl, že Rusko je říše zla. Nepřeháněl. Krutí k živým i mrtvým, krutost provozují i bezdůvodně. Ostatky naházejí do rakví jak… každé přirovnání se vzpíná, … prostě jako Rusové. Po pietě, po úctě k ostatkům lidí ani stopy.

Divit se tomu zřejmě nemusíme, Rusové zažili, napáchali a protrpěli tolik lidských hrůz, že by dějinám jiných národů vystačily na tisíce let. O bezcennosti lidských ostatků mudrují už statkáři v Gogolově geniálním románu Mrtvé duše. Když člověk umře, má cenu hadru na podlahu, říká Gogolova statkářka. Jako by sama duše Ruska promluvila. Nu co, vždyť za bezcenné považují i živé lidi.

Co vlastně Rusové ctí, čeho si váží a před čím sklánějí v úctě hlavu, je asi jen ten obludný a rozpínavý majestát matky Rusi, jemuž se klaní. Tak na něj pozor, prosím. I my můžeme mít cenu kusu hadru.

Více komentářů od Karla Steigerwalda na webu Reflex.cz ZDE.  

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1